Samarbete gör Valborg i Uppsala trygg, snyggt och säkert

ANNONS. Valborgsfirandet i Uppsala lockar festsugna deltagare från hela Sverige under några intensiva dagar i slutet av april varje år. Sedan flera år tillbaka finns en grupp som som samarbetar förebyggande och under hela Valborg för att göra firandet tryggt, snyggt och säkert.

17 april 2019 22:32

Många av inslagen, som parkhäng, picknicken i Ekonomikumparken och folkfesten på gator och torg är spontana och samlar stora mängder folk. I dag finns det aktiviteter för alla, studenter, barnfamiljer unga och gamla. För några år sedan fick en samverkansgrupp bestående av Polisen, Region Uppsala, SLU, Uppsala universitet, Uppsala kommun tillsammans med över 40 andra organisationer uppdraget att koordinera Valborgsfirandet i Uppsala.
   – Valborg är inte ett evenemang med en arrangör utan flera olika traditioner. Nu jobbar vi tillsammans med att göra hela Valborgsfirandet så bra det bara går för både besökare, Uppsalabor och näringsidkare, berättar Elin Winberg, projektledare med ansvar för Valborg på Destination Uppsala.

Gruppen träffas flera gånger om året i olika konstellationer och ledorden för uppdraget är tryggt, snyggt och säkert.
   Polisen har en central roll i samarbetet kring Valborg i Uppsala. Stor vikt läggs vid förebyggande arbete och att vara synlig på stan. Och trots att det under sista april samlas mellan 150 000 och 200 000 människor i centrala Uppsala, så går det förhållandevis städat till och polisen uppger att mängden ingripanden och tillbud kan jämföras med en vanlig lönehelg i city.
   Uppsalapolisen har haft grupper från andra distrikt, till exempel Stockholmspolisen på besök för att dela med sig av de positiva erfarenheter som den här samverkan ger.

Under Valborg upprättar man ett servicecenter som bas för alla sociala insatser. Uppsala Ungdomsjour samordnar det förebyggande arbetet ihop med Polis, Socialtjänst, Röda korset och Destinaton Uppsala och samverkar med alltifrån trafikledning, kommunala vakter, nattvandrare, MC-vandrare, polisvolontärer, kuratorer och skolsköterskor från elevhälsan, föreningar, kyrkor och organisationer.  
   – Det vi gör är främst att finnas synligt ute över hela stan i trygghetsskapande syfte, att ha en uppdaterad lägesbild under dessa dagar, besöka ungdomsmiljöer, att finnas där det händer innan det händer, berättar Hilde Wiberg, verksamhetschef på Socialförvaltningen i Uppsala.
    Målet är att alla som besöker Uppsalas Valborgsfirande, främst barn och unga ska känna dig trygga, att unga ser vart de kan vända sig, att förebygga ungdomsfylleri, bråk och skadegörelse.
   – Servicecentret är basen som vi utgår ifrån. Alla får samma information om lägesbilden, alla aktörer bidrar till lägesbilden och uppdaterar den kontinuerligt så att vi vet att vi är på rätt ställen. Tryggheten ligger också i att nattvandrare och volontärer känner sig säkrare i sitt uppdrag när de har en mottagare av oro och lägesbild, säger Hilde Wiberg.

LÄS MER om Valborgsfesten i Uppsala

En av de spontana aktiviteterna är den gigantiska picknicken i Ekonomikumparken där cirka 30 000 personer samlas från tidig morgon. Samverkansgruppen, har tillsammans med markägaren Akademiska Hus gjort ett flertal insatser för att göra picknicken trygg, snygg och säker. Bland annat med väktare, toaletter, sjukvård, säkerhetsbelysning, vatten, sophantering och städning.
   – Vi har fått insikt i vad som behöver göras och vi har nu rutin kring den här dagen, berättar Thomas Jennlinger på Akademiska hus som också berättar att man tar ansvar för att det ska finns mat på området i form i foodtrucks, till exempel.
   Under de senaste åren har man lyckats halvera mängden sopor som inte hamnar i soptunnor. Det beror både på att folk tar större ansvar, men också på att det finns betydligt fler tunnor att kasta sina sopor i.
   – Jag är oerhört stolt över det här projektet, alla bär sina egna kostnader, och alla drivs av samma sak och hjälps åt på ett närmast unikt sätt. Samarbetet ger en enorm fördel, alla gör sitt, till exempel nationerna, kommun och fastighetsägare som delar ut vatten, SL sätter in extra tåg för att ungdomarna ska komma hem säkert och UL leder om trafiken för att garantera säkerheten för folk på gatorna, passagerare och chaufförerna, avslutar Elin Winberg.

Kolla in Valborgskartan för info (klicka för större bild)
  

 ♦  ♦  ♦  ♦

 Den här annonsen är en produktion från UNT Content Studio
– en del av Upsala Nya Tidning

 

 

 

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!