Logopeden hjälper till vid språk- och sväljproblem

ANNONS. Föreställ dig en situation där du vill förklara något. Du vet exakt vad du ska säga och har koll på läget. Men när du ska prata så kommer orden ut i fel ordning eller inte alls. Det är vardag för många svenskar. Ett fruktansvärt handikapp som ingen ser. Det kan vara medfött eller komma senare i livet.

9 september 2019 18:14

Två av de allra viktigaste funktionerna vi människor behöver är att kunna svälja och att kommunicera. Kommunikationen är viktig redan från dess att vi föds. Ungefär 5–8 procent av alla barn har en språkstörning. Orsakerna kan variera, men vissa av dem kommer tillrätta med problemen, ofta genom hjälp av en logoped i tidig ålder.De barn som har stora svårigheter behöver dock mer omfattande och långvariga insatser.


   – I skolan har logopeder traditionellt oftast bara funnits till hands för barnen i specialklasser, men där är det ont om platser och de som "bara" har språkproblem har haft svårt att få hjälp, berättar Nadina Laurent, programsamordnare vid logopedprogrammet vid Uppsala Universitet.
   För äldre patienter kommer ofta språkproblemen efter en stroke, hjärnskada eller i samband med demens och då kan en logoped hjälpa till att träna upp språket och att ta fram rätt hjälpmedel för att upprätthålla den viktiga förmågan att kommunicera.

En språkstörning är ett fruktansvärt och ofta dolt handikapp. Att åka tåg, gå på restaurang för någon med afasi är nästan omöjligt. Allt annat fungerar, men man förstår inte vad det står på skyltar, snabb information från högtalare, man kan inte prata tydligt och göra sig förstådd. Ungefär som att hamna i ett främmande land, utan att kunna läsa eller förstå språket. Det är lätt att människor med sådana problem blir isolerade eftersom de drar sig undan kontakt.

Över hälften av patienterna inom äldrevården har problem att svälja. Orsakerna kan variera, men många sjukdomar, hjärnskador och stroke kan påverka förmågan att tugga och svälja ordentligt.
   – Det är ju horribla siffror, säger Monica Blom Johansson, som är lektor vid Uppsala Universitet.
  När det gäller äldrevården kan behovet av behandling variera, en logoped kan då till exempel hjälpa till att hitta alternativa huvudpositioner och den kostkonsistens som är lättast att svälja

Det blir dock allt vanligare med logopedresurser i skolor och på förskolor, och problemet med ät- och sväljsvårigheter bland äldre uppmärksammas och avfärdas inte lika lättvindigt i dag.

 

Logopeder utreder och behandlar personer med olika typer av tal- och språkstörningar, röstproblem samt ät- och sväljproblem. En viktig del av logopedyrket är att skapa och träna in alternativa kommunikationssätt.
   Logopedutbildningen vid Uppsala Universitet utbildar cirka 30 logopeder varje år. Utbildningen löper under fyra år och just i Uppsala ges programmet inom institutionen för neurovetenskap vilket är en stor fördel, då just logopeder även behöver ha god kunskap i hur hjärnan fungerar och påverkar vår kommunikation. Ett plus för en blivande logoped är flerspråkighet eftersom personer som till exempel drabbats av stroke, kan minnas tidigare språk från barndomen och då är det bra om logopeden är bra på både svenska och andra språk.

Logopedi är en tvärvetenskaplig utbildning där språk, medicin och psykologi är viktiga basämnen och logopeder arbetar ofta i team med andra yrkesgrupper, som läkare, psykologer och arbetsterapeuter. Skolan är en växande arbetsplats för logopeder, där man ofta arbetar tätt tillsammans med lärare och föräldrar.
   Ett utvecklande yrke, där de flesta har sitt första jobb klart när utbildningen tar slut.

LÄS MER: Om logopedutbildningen vid Uppsala Universitet

 

♦ ♦ ♦ ♦

Den här annonsen är en produktion från UNT Content Studio  – en del av Upsala Nya Tidning

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!