Fem tips till företag som ska skala upp

ANNONS. De är världens fjärde högst rankade företagsinkubator. Här ger experter från företagsinkubatorn och acceleratorn UIC (Uppsala Innovation Centre) fem tillväxtråd för ditt företag.

15 november 2018 15:56

Varje år får cirka 80 startups och tillväxtföretag affärsutvecklingsstöd av UIC, och deras arbete är framgångsrikt – UIC rankas som världens fjärde bästa företagsinkubator av UBI Global.
   – Det ger oss ett kvitto på att vårt arbete med att stärka företag i deras utveckling står sig väl i en global jämförelse. Vi stödjer entreprenörer och innovativa företag i olika faser, från tidig utveckling till uppskalning, och det är vi väldigt bra på, säger Monica Hedberg, programchef och ansvarig för affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator som vänder sig till företag i tillväxtfas som vill skala upp verksamheten eller gå internationellt.

Läs mer: UIC rankas som världens fjärde bästa företagsinkubator

 

Det går också bra för företagen som genomfört UIC Business Accelerator – nio av tio är fortsatt aktiva på marknaden och växer. Här ges bland annat individuell coachning av UIC och deras nätverk av affärscoacher i näringslivet under två till tre år. Företaget matchas med en affärscoach beroende på behov och utmaningar.

En framgångsfaktor hos UIC är att de flesta har drivit egna bolag och har ett brett kontaktnät i näringslivet och bland investerare. Framgångarna är också resultatet av ett gott samarbete inom innovationsstödsystemet.
   – UIC fungerar som ett strategiskt bollplank till bolagen, bland annat inför och under deras finansieringsresa. Investerare och banker ser det ofta som en kvalitetsstämpel att företag har fått affärsutvecklingsstöd av UIC, bolagen uppfattas som väl förberedda, säger Monica Hedberg.

Läs mer: Så funkar UIC Business Accelerator

 

Anna Bondeson, affärsutvecklare på UIC, möter ofta startups som får stöd av UIC i deras tidigaste fas:
– För oss är det väldigt viktigt att vara ett oberoende bollplank och samarbetspartner. Det blir vi genom att inte ta ägarandelar i företagen. De får också bra expertstöd av våra UIC-partner i näringslivet som genom sina tjänster också bidrar till att företagen utvecklas säkrare och snabbare, säger Anna.
   Monica Hedberg är serieentreprenören som driver investmentbolag, är styrelseproffs och har jobbat internationellt. Anna Bondeson har själv en forskarutbildning och
startup-bakgrund.

 

• • • • •

Här är UIC:s fem bästa tillväxttips

1. Tänk globalt från start – gå inte internationellt för tidigt

Det brukar ofta bli en säkrare och mindre skumpig resa om du först har testat produkten eller tjänsten på hemmaplan eller en nära marknad. Då har du en säkrad intäktskälla och kan visa att det finns en marknad. Det gäller naturligtvis inte alla bolag, men tänk igenom och ha en plan!

 

2. Se till att organisationen är redo för uppskalning

Rigga företaget med en bra organisation för säker leverans. När du väl kommer igång med etablering och försäljning så finns det få saker som förstör mer för er än att inte kunna leverera det ni har lovat.

 

3. Var trovärdig för investerare – planera finansiering långsiktigt

Gör en ordentligt genomtänkt tidsplan för hur mycket kapital du vill ta in och till vad. Gör det för några år framåt och tänk noga igenom olika scenarier, då blir du mer trovärdig när du träffar investerare. Ni måste också ha en bra pitch och alla dokument på plats inför denna fas.

 

4. Ta in kapital i tid

Det kostar att skala upp och gå internationellt. Se till att du har tagit in ordentligt med kapital och börja detta arbete i god tid. Det tar mycket tid och kraft av teamet att söka finansiering. Tänk på att teamet räknas som värde i bolaget och är något som investerare tittar på.

 

5. Satsa på ett kompetent nätverk

Se till att omge dig med kompetenta personer som du kan ha hjälp och stöd av under processen. Skapa gärna en styrelse med personer som har gjort en liknande resa – det är också viktigt för dina investerare.

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Den här annonsen är en produktion från Insert Media 
– en del av Upsala Nya Tidning

 

 

 

<p><strong>UIC (Uppsala Innovation Centre)</strong></p>

Företagsinkubatorn och acceleratorn UIC erbjuder innovativa startups och tillväxtföretag inom alla branscher det affärsutvecklingsstöd, nätverk och den kunskap som krävs för att utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. UIC rankas som världens fjärde bästa företagsinkubator med universitetskoppling. www.uic.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!