Ung Företagsamhet hjälper nya entreprenörer

ANNONS. Ung Företagsamhet ger barn och unga möjligheter att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap runt om i hela Sverige. För att göra detta möjligt samarbetar man med partners som vill vara med och skapa framtiden.

1 oktober 2019 02:40

Att vara samarbetspartner till Ung Företagsamhet är en god investering i framtiden. Både för kommande generations entreprenörer och för det egna företaget som genom att man stöttar den unga företagarandan får en mängd egna fördelar.
   Ung Företagsamhet ger sina samarbetspartners ett helt nytt kontaktnät och ger partnerföretagen möjligheter att erbjuda sin personal olika uppdrag och aktiviteter utanför den ordinarie tjänsten. Unika mervärden som inte sällan ger konkurrensfördel som arbetsgivare.
   Lägg dessutom till den energi och glädje man får som partner i samarbetet med unga hungriga entreprenörer!
–    Det är ett samhällsansvar att stötta Ung Företagsamhet! Det är en investering. Resultatet kommer efter ett par år. Forskning visar att de som har fått förmånen att driva ett UF-företag lyckas väl genom att etableringen på arbetsmarknaden ökar, det är en högre andel som genomför och avslutar studier på högskola/ universitet, ökad inkomst, man når chefsposition i högre utsträckning, och det mest självklara att dessa ungdomar i högre utsträckning startar företag som dessutom är mera hållbara än andra. Vi har "växtvärk" och behöver fler samarbetspartners för att kunna utbilda unga männiksor i entreprenörskap. Detta läsår ökar Uppsala län med drygt 200 UF-företagare, säger Ung Företagsamhets regionchef Sofi Lahyani.

 

Sofi Lahyani, Regionschef Ung Företagsamhet

Lars Hillerstig Aros Auto Enköping AB 

"Vi är stolt partner till Ung Företagsamhet då vi tycker om att se ungdomlig energi och framåtanda gå från tanke/idé till handling!"

 

Katja Skånér, VD Lappset Sweden

"Vi vill se ungdomar växa och utveckla sitt entreprenörstänkande! Som partner till Ung Företagsamhet bidrar vi till att ungdomar får chansen att testa sina idéer, tänka stort, och kanske i framtiden våga starta eget!"

Kim Eriksson, Sparbanken Enköping

"En av de största anledningarna är att få vara med och bidra till ungdomars utveckling både i företagande men även på det personliga planet. Vi är stolta av att få visa upp vårat varumärke tillsammans med Ung Företagssamhets varumärke."

Pelle Sundquist, Zenap

"Vi tycker det är viktigt att stimulera ungdomarnas nyfikenhet och entreprenöriella förmågor. Genom att engagera oss i Ung Företagsamhet, som rådgivare och partner, så säkrar vi den lokala tillväxten av företagare och ambitiösa medarbetare. Det är samtidigt även en spännande upplevelse och förmån att få ta del av ungdomarnas personliga utvecklingsresor under året de driver sina UF-företag."

Cecilia Johansson, Diem Ekonomibyrå

"Det är självklart att Diem Ekonomibyrå vill vara med och stötta och bidra till Ung Företagsamhet. Vår framtid, Enköpings nya företagsstjärnor!"

Fredrik Lindberg, Enköpings-Posten

"Vi är stolt samarbetspartner till Ung Företagsamhet för att vi vill stötta unga lokala entreprenörer på sin resa in i företagandet. Det är också ett mycket bra nätverk med andra partners och blivande entreprenörer som är vår framtid."

Charlotta Nilgran, Ena Energi

"Vi är stolt samarbetspartner till Ung Företagsamhet eftersom det är viktigt för oss att hjälpa våra ungdomar att få en förståelse för vilka egenskaper och förmågor som behövs på arbetsmarknaden. Driv, entreprenörskap och lösningsorientering är avgörande men också insikten om att det ibland är hårt arbete som krävs. Vi vill hjälpa ungdomarna så att vi i framtiden kommer att ha rätt personer att anställa. Ung Företagsamhet är, med sin nära koppling till näringslivet och skolan, en central motor i detta arbete."

 

Cissi Lööv, Näringslivschef Enköpings kommun

"Vi vill vara med och skapa framtidstro. Våra ungdomar är en del av utvecklingen av näringslivet i kommunen så det är en självklarhet för oss att vara samarbetspartner till Ung Företagsamhet."

Fredric Hallberg, Comeco

"Vi har valt att vara en stolt partner av Ung företagsamhet, helt enkelt för att det är en otrolig glädje i att se den drivkraft som finns bland ungdomar. Detta ger även mig personligen en extra kraft i mitt dagliga arbete att driva företag. Vi vill också stötta & ge råd till dessa ungdomar, då vi tycker att det är viktigt att blanda nya samt gamla erfarenheter, det har en tendens att bli framgångsrikt.”

Elin von Schoting, Basalt

"Basalt vill vara med och påverka unga människor att våga tro på sin förmåga att starta och bedriva företag. Vi vill vara ett stöd för unga entreprenörer och uppmuntra till ett ökat företagande i Enköping."

 

♦  ♦  ♦  ♦

 Den här annonsen är en produktion från UNT Content Studio – en del av Upsala Nya Tidning

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!