Studentinnovationer ger mer fotboll

ANNONS. Sportfastigheter grundades 2013 som ett helägt kommunalt bolag med uppdrag att förvalta och utveckla Uppsalas arenor, idrottsplatser och rekreationsområden. Ett viktigt utvecklingsområde har från dag ett handlat om hur ny teknik kan minska energianvändning och göra anläggningar mer klimatsmarta. Och på så vis få ut mer användningstid för t ex fotbollstider året runt och sänka driftkostnader.

15 november 2018 17:08

Sportfastigheter tecknade 2015 ett samarbetsavtal med Stuns (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) för att ge möjlighet åt unga innovatörer att testa ny teknik.
   – Samarbetet med Sportfastigheter inom ramen för Uppsala Energy Stories är ett bra exempel på hur ett modigt kommunalt bolag kunnat dra stor nytta av studenters innovationer, berättar Emma Ytterström, projektledare på Stuns.

LÄS MER: Sportfastigheter förvaltar 48 anläggningar i Uppsala kommun

En utmaning Sportfastigheter gav till en studentgrupp för två år sedan var hur konstgräsplaner skulle kunna användas även under vintern på ett klimatsmart sätt. En hård plan ger inte bra fäste för fotbollsspelarna och skador kan uppstå.
   – Problemet med konstgräsplaner är att sand som används som fyllnadsmaterial blir fuktig och fryser när det blir kallt. För att planen ska bli mjuk och spelbar krävs massor av värme och energi för att tina upp den igen, förklarar Emma.
   Studentgruppen hittade en alternativ lösning i form av en hydrofob sand som är vattenavstötande. Från Sportfastigheter sida var Janne Åkerlund, som är teknisk förvaltare, ansvarig för samarbetet.
   – De presenterade caset för oss och kunde med sina beräkningar visa att lösningen skulle kunna fungera. Vi tyckte att det var så intressant att vi anlitade dem som konsulter. Den hydrofoba sanden köptes in och under sommaren testade studenterna många olika scenarior med hjälp av att lägga sand i frysboxar med mera. Testerna utföll positivt, berättar Janne.

LÄS MER om Sportfastigheter i Uppsala

Då konstgräsplanen på Stenhagens IP skulle läggas om valde Sportfastigheter att testa lösningen på en fullstor 11-mannaplan.
   – Nu har konstgräsplanen blivit kvalitetsgodkänd av Fifa och Svenska Fotbollförbundet för träningsspel. Det är fantastiskt kul att studenternas idéer blivit till verklighet och nu tagits i bruk. Fungerar den hydrofoba sanden som tänkt tror vi att det kommer bli en förebild för många andra kommuner i Sverige när det gäller konstgräsplanernas framtid, förklarar Janne Åkerlund på Sportfastigheter.
   – Det är riktigt kul att Sportfastigheter vågar vara innovativa och ge förtroende åt Uppsalastudenter att testa nya lösningar. De har som bolag varit lätta att samarbeta med och är öppna för nya idéer. Det är viktigt och bra att de vågar göra en sådan här satsning på nya innovativa tekniker, avslutar Emma Ytterström på Stuns.

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Den här annonsen är producerad av UNT Content Studio
– en del av Upsala Nya Tidning
 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!