Studenternas - mer än en arena

ANNONS. En av Sveriges vackrast belägna arenor, en härlig och öppen upplevelse. Den nybyggda fotbollsarenan på Studenternas planeras att invigas under 2020. Men redan under våren 2019 används den för seriespel i allsvenskan samtidigt som man bygger klart.

7 februari 2019 11:01

Studenternas läge, centralt i en växande storstad, mitt i ett parkområde och med ett läge som få i världen kan jämföra sig med. Utvecklingen av arenaområdet är en del i en större satsning för att utveckla det södra åstråket.
   – Uppsala kommun gav hösten 2015 uppdraget till Sportfastigheter att utforma det nya arenaområdet med en lagom stor arena som integreras mer med åstråket. Våra förväntningar på den nya arenan är att den ska leva upp till kommunens idrottspolitiska program med fokus på jämställd och inkluderande idrott. Därför är det med stolthet jag kan säga att Studenternas kommer att bli Sveriges första HBTQ-anpassade arena med diplomerad personal och verksamhet, säger Dan Eriksson, marknadsansvarig Idrott och fritid, Uppsala kommun.

 

När Sportfastigheter tog sig an uppdraget att bygga om Studenternas fanns några givna förutsättningar, så som förväntningar på ökad tillgänglighet.
   – Dagens Studenternas är omgärdat av ett stängsel som försvinner i och med bygget av den nya arenan och nya ytor öppnas upp för Uppsalaborna. Hela åstråket längs med arenan kommer att få en helt annan karaktär, säger Johan Quarfordt, projektledare för Studenternas på Sportfastigheter.

 

Hur har ni arbetat för att utveckla upplevelsen på den ombyggda arenan?
– När en arena är öppen, som den gamla var, får du inte samma läktartryck. De akustiska beräkningar som vi har gjort visar att det blir stor skillnad med det nya slutna arenarummet. Ljudläckaget kommer att bli mindre, vilket gör det lättare för supportrarna att skapa stämning på läktaren. Den utökade publikkapaciteten till 10 000 åskådarplatser kommer även det göra skillnad. Matchfria dagar kan man dessutom genomföra exempelvis konserter med upp till 13 000 åskådare, förklarar Johan Quarfordt.

Studenternas centrala läge gör det viktigt att integrera området i staden och få karaktären av en mötesplats året om.
   – Förhoppningen är att uppsalaborna kommer att ta till sig Studenternas som Uppsalas nya mötesplats. Vid det nya torget som anläggs finns möjlighet till torghandel, konserter och andra event. Det finns även tankar på att flytta in en danspaviljong på torget. Här vill vi uppmana alla Uppsalabor att fundera på hur man vill ta tillvara på den här platsen. Vår förhoppning är att alla ska känna sig stolta över att vi kommer att få en av Sveriges vackrast belägna idrottsarenor, säger Dan Eriksson, marknadsansvarig Idrott och fritid på Uppsala kommun.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Den här annonsen är producerad av UNT Content Studio
– en del av Upsala Nya Tidning
 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!