Ny skateramp byggs med Gator skin

ANNONS. På KAP bortanför Studenternas bygger Sportfastigheter en ny skateramp på ett nytt, mer modernt och hållbart sätt. Det yttre lagret, ett så kallat "Gator skin", har specialbeställts från USA för att ge ökad hållbarhet och rätt känsla för skateboardåkarna. Skaterampen kommer att vara öppen för alla och planeras vara färdig till sommaren.

20 maj 2019 18:15

– Projektledaren Alexander Persson arbetar bland annat med den nya skaterampen på KAP, som ersätter den ramp som brann upp, och bygget av den nya idrottshallen i Lindbacken, en av Uppsalas nyaste stadsdelar.
   Vad har då en ny skateramp och en ny idrottshall gemensamt? Båda byggprojekten leds av Sportfastigheter där projektledning och god ekonomistyrning varit avgörande.

Alexander och ekonomen Karin Hessling berättar hur de i sin vardag på Sportfastigheter arbetar för effektivare projekt.
   – Jag började i september förra året och trivs otroligt bra. I mitt arbete är samverkan med Karin och de andra på ekonomiadministrationen viktig. Planering och budgetering behöver vara rätt från början för att inte projekten ska dra på sig onödiga kostnader. I båda projekten har behoven justerats under planeringsprocessen, säger Alexander.
   – Vår roll på ekonomiadministrationen är att backa upp både projektledning och fastighetsförvaltning. Vi är beroende av varandra för att lyckas. Det är viktigt att hela tiden följa kostnadsutvecklingen så att inte projekt fördyras i onödan. Samtidigt är det viktigt att det inte görs avkall på resultatet och att det finns en öppenhet för att uppfylla nya behov som kommer fram, säger Karin.
   Idrottshallen har anpassats för att bli en mötesplats för hela Lindbacken och kommer att kunna hyras av föreningar, boende och andra kommuninvånare. Lokalens övervåning kommer även rymma en fritidsklubb. Det här sättet att få till ett bredare användningsområde av lokaler är ett smart resursutnyttjande.

Vad är det roligaste med arbetet på Sportfastigheter?
– Det är variationen i vardagen skulle jag säga och att vi gör något gott tillsammans. Vi lämnar kvar något till eftervärlden som kommer att stå i generationer, säger Alexander.
   –  Jag håller med, dessutom är det en extra dimension att kunna vara med och utveckla anläggningar där du själv idrottat som yngre och idag kan besöka med din familj, säger Karin avslutningsvis.

LÄS MER om Sportfastigheter

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Den här annonsen är producerad av UNT Content Studio
– en del av Upsala Nya Tidning
 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!