Luftföroreningarna* ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och utsläppen av växthusgaser från fossilbilars framfart bidrar starkt till den globala uppvärmningen.
   Eways arbetar intensivt med att etablera ett laddnät i Norden så att fler ska känna att det är lika lätt att köra elbil som fossilbil.
   Eways affärsidé bygger på att tillhandahålla lösningar för enkel, snabb och säker laddning av el- och hybridbilar hemma, på arbetsplatsen och ute i samhället. Många bilar står parkerade största delen av tiden och denna tid kan utnyttjas effektivt för laddning. Genom att tillhandahålla laddlösningar där bilen ofta står parkerad vill man bidra till att få upp räckvidden på dagens elbilar för att användare av elbilar ska slippa ladda under färden.
   Visionen är enkel: Att göra det lätt att köra elbil så att våra barn kan bli en fossilfri generation.

Några som delar Eways vision är Uppsala Parkerings AB som fokuserar på att bygga ut infrastrukturen för elbilar på naturliga parkeringsplatser där stadens invånare och besökare står parkerade.
   – Uppsala har en ambitiös miljöfärdplan som innebär att år 2030 ska Uppsala vara en fossilbränslefri välfärdskommun och från 2050 ska Uppsala vara klimatpositivt. För att bidra till det målet behöver vi på Uppsala Parkering bygga en infrastruktur för elbilsladdning som möjliggör att både boende och besökare kan ladda sin elbil i Uppsala. Gärna med el som producerats lokalt i solceller, säger Cristian Rask, teknikansvarig på Uppsala Parkering.

I dag erbjuder Uppsala Parkering laddning på sex ställen i Uppsala. Dessa är:

  • Parkeringen vid Walmstedtska gården
  • Centralgaraget
  • Salagatan 16
  • S:t Erikstorg
  • Hamnplan
  • Österplan (inom kort)

Eways arbetar med samhällets omställning från fossila bilar till elbilar och vi har bråttom. Kunder är privatpersoner, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, företag, stad och kommun.

Vi är intresserade av allt som påskyndar konverteringen från fossila bilar till elbilar. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med elbilsladdning, har idéer eller bara vill heja på mot ett mer hållbart bilkörande. Läs mer HÄR

 

* https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Transporter-och-trafik/

 

LÄS MER PÅ Linkedin

FÖLJ EWAYS på Facebook: @eways.se

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Den här annonsen är en produktion från Insert Media 
– en del av Upsala Nya Tidning