Lättakut på vårdcentral ger snabb hjälp

ANNONS. Vårdcentralen Ekeby Hälsocenters öppnade i maj en lättakut med drop in, för patienter som behöver snabb hjälp med enklare akuta besvär. En länge efterfrågad tjänst som gör det lätt och snabbt att få hjälp.

25 september 2018 12:37

Oavsett om man dragits med en elak förkylning som inte vill ge med sig, legat med flera dagars feber, ansträngande hosta, smärta i kroppen eller en smärtsam urinvägsinfektion, kan man få hjälp på Lättakuten. Här tas alla patienter om hand som har haft enklare akuta åkommor i högst två veckor. Man behöver inte vara listad på mottagningen för att få hjälp.

Som patient behöver man inte boka tid innan, utan kan komma oanmäld på drop in. Vid ankomst anmäler sig patienten i en dator vid entrén och får svara på frågor om symptom och mående. Från och med nästa vecka kan man som patient även registrera sig digitalt från hemmet för att sedan checka in på plats.
   Mottagningen bemannas av sjuksköterska och läkare som samarbetar och tar emot patienterna i turordning. Sköterskans bedömning avgör om patienten även får träffa läkare.
   Det råder ingen tvekan om att Lättakuten fyller ett viktigt behov. Akutmottagningarna är överbelastade och primärvården likaså.
   – Primärvården står inför stora utmaningar och vi måste hitta nya vägar för att hinna med alla patienter, både de med större behov och kroniska sjukdomar, och de med mer akuta besvär. Vår Lättakut är ett exempel på hur vi med modern teknik och smarta lösningar kan förenkla administrationen för att hinna med fler patienter, säger Mats Brolin, vd och grundare till Ekeby Hälsocenter.

Lättakuten använder den digitala tjänsten CollaboDoc som är ett webbaserat verktyg för att stödja akutverksamhet i primärvården. Tjänsten skapar en struktur och ett stöd för både patienter och personal, vilket kortar väntetiderna för patienterna och ger en bättre arbetsmiljö för personalen.
   – Syftet med Lättakuten är att höja tillgängligheten för patienter med akuta enklare besvär som nu kan komma utan att först boka tid, säger Helena Hovstadius, verksamhetschef på Ekeby Hälsocenter.
   Lättakuten är modernt arbetssätt som kombinerar ett väl fungerande IT-system, tätt samarbete mellan vårdgivare, förberedda vårdmöten och gör patienten delaktig i sin egen vård. Denna strukturerade arbetsmodell har lett till att Ekeby Hälsocenter har kunnat nyttja resurserna på ett bättre sätt.

Lättakuten är utformad så att patienten lämnar in en del av sin sjukdomsinformation innan själva besöket. Det görs på ett strukturerat sätt så att vårdpersonalens arbetsinsats kan fokuseras på att hitta rätt hjälp. Ett utvalt antal symptom eller sjukdomar begränsar vad patienterna kan söka för, dessa är:

• Akut skada, t.ex. stukning

• Hosta, snuva, feber

• Halsont

• Urinvägsbesvär

• Akuta hudbesvär

• Akuta öronbesvär

• Akuta ögonbesvär

• Akut allergi

• Akut smärta i nacke/skuldra/axel

• Akut smärta i ryggen

• Akut smärta i knä eller fot

– Det är väldigt roligt att arbeta med vår lättakut som har höjt tillgängligheten för patienterna och gett oss som tar emot patienterna en hanterbar arbetssituation, säger sjuksköterskan Annika Skogvreten som har mångårig erfarenhet av att arbeta med akutsjukvård.

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 Den här annonsen är producerad av Insert Media 
– en del av Upsala Nya Tidning
 

 

<p>Lättakuten, Ekeby hälsocenter</p>

 

Lättakuten är öppen för alla, oavsett om du är skriven på Ekeby hälsocenter eller inte.

Öppettider: 8:30 – 11:30

Adress: Ekeby bruk 2L

Taxa: 150 kronor för vuxen, är du över 85 år eller under 20 år så är besöket kostnadsfritt. Frikort gäller.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!