Små idéer gör stor skillnad inom vården

ANNONS. Det ettåriga projektet Idékraft vid neonatalavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala har hittills genererat 47 idéer som kan förbättra vården. Sex av dessa används redan i verksamheten på neonatalavdelningen och ytterligare 14 idéer håller på att vidareutvecklas. Idéerna kommer från både närstående och personal.

15 januari 2018 16:32

- Från början var målet att etablera en modell för att på ett smidigt sätt fånga upp idéer från närstående på avdelningen. Men då vi initialt gjorde intervjuer kom det fram att personalen saknade någon slags idéprocess och hade behov av det. Personalen formar ju kulturen på en arbetsplats. Så vi tog hänsyn till det och skapade Idékraft så som det ser ut i dag, berättar Maria Jansdotter, projektledare på Innovation Akademiska.

Idékraft är till för alla
Modellen är tänkt att användas på hela Akademiska sjukhuset och involvera närstående, patienter och personal.

– Idékraft handlar också om att skapa en kultur där alla idéer är lika viktiga; stora som små och att alla som vistas på avdelningen vet hur man lämnar in en idé. Det är även viktigt att personalen känner sig bekväm med att ta emot idéer från andra. Att vi startade Idékraft på just neonatalavdelningen beror på att jag kände igen behovet ifrån den tid då jag själv jobbade där. Jag träffade ofta på närstående med konstruktiva idéer, säger Maria Jansdotter.

Se video om Idékraft på Neonatalavdelningen

En ryggsäck sparar tid och personal
En av de idéer som presenterats och efter utvärdering används på neonatalavdelningen är en ryggsäck med nödvändig utrustning. Den används när barn som är lite friskare ska transporteras till andra avdelningar för undersökningar och operationer.

– Det krävdes mycket tid och personal vid de här, för barnen, livsviktiga transporterna. Detta måste gå att lösa, tänkte jag i våras och presenterade min idé för Idékraft. Det tog bara två veckor att få klartecken från Idérådet. Nu har vi en ryggsäck med allt nödvändigt: en mindre övervakningsutrustning, en syrgastub, en revivator för att hjälpa barnet med andningen om det slutar andas, en handsug för att ta bort slem i andningsvägarna och ett stetoskop, berättar Kerstin Segelström, idébärare och undersköterska på neonatalavdelningen vid Uppsala Akademiska.

Ryggsäcken gör att det räcker med en person som transporterar barnet och att man slipper plocka ihop utrustningen inför transporten. Allt nödvändigt finns i ryggsäcken. Den här idén sparar personal och kostar inget.

Idékraft ska spridas till andra avdelningar
Nu avslutas Idékraft, men neonatalavdelningen, vill gärna fortsätta med projektet.

– Vi vill nu sprida Idékraft till andra avdelningar på Akademiska sjukhuset så att fler idéer från patienter, närstående och personal kan bli verklighet och implementeras. Genom att etablera en kultur där alla på avdelningen vet värdet av nya idéer får dessutom företag bättre möjlighet att samarbeta med avdelningen i utformningen av nya produkter, avslutar Maria Jansdotter. 


Den här annonsen är en produktion från Insert Media
- en del av Upsala Nya Tidning

 

 

Idébäraren beskriver sin idé i ett formulär via surfplatta, länk på nätet eller på ett papper via tre idéstationer som finns på avdelningen. Idén tas emot av en idékoordinator som skickar ett mottagarkvitto till idégivaren, vilken bjuds in att delta i utvecklingen av idén. Alla inkomna idéer utvärderas en gång i månaden av Idérådet. Kan de inte användas direkt placeras de i en idébank för att senare användas i verksamheten vid Akademiska sjukhuset.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!