Kreativa samarbeten kan förbättra cancervården

ANNONS. Ett ökat samarbete mellan privata företag och sjukhus gynnar alla parter, framför allt patienterna. Om man fångar upp resultaten från kreativa samarbeten som till exempel Innovation Race, vilket gick av stapeln i Uppsala, kan vården utvecklas och patienterna få en effektivare vård.

15 januari 2018 16:50

- Generellt handlar det om att man får bättre vård genom att resurserna prioriteras rätt från början. Dessutom innebär det att vårdgivaren inte tar onödiga resurser i anspråk utan sparar dessa till annat, menar professor Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 

Se video från Innovation Race

 

Tio förslag för bättre cancervård
Det nyss genomförda Innovation Race, med deltagare från Akademiska Sjukhuset, teknikföretaget Microsoft och läkemedelsföretagen AbbVie samt Bristol Myers-Squibb resulterade i några konkreta förslag som Akademiska Sjukhuset ska implementera i sin cancervård. Under 52 timmar arbetade deltagarna fram nya idéer och testade nya modeller för behandling av cancerpatienter med målet att förbättra vården för dessa.

– Vården utvecklas kontinuerligt men det är ytterst sällan att vi som vårdgivare kan fokusera på en värdeskapande förbättring tillsammans med företag och patienter. Detta är första gången ett så kallat innovation race anordnas i Sverige och det är viktigt att vi avsätter resurser för att implementera resultaten och följa upp, säger Sune Larsson.

Två interaktiva appar
En av idéerna är en app, While you’re waiting, som ska fånga upp och lotsa patienter när de har fått ett sjukdomsbesked. En annan, RehApp coach, ser till att patienter som opererat bort tumörer i hals eller huvud kan öva på sitt tal och korrigerar vid fel uttal. De flesta resultaten handlar om att använda elektroniska verktyg och appar.

– Min förhoppning är att vi kommer att genomföra ytterligare ett Innovation Race i Uppsala i slutet av året eller i början av nästa år. I så fall kommer inriktningen att vara teknik. Äntligen går vi in i digitaliseringen tillsammans med patienten. Det finns mycket som kan förbättras digitalt, till exempel kommunikationen mellan vårdgivare och patient, avläsning av prover i hemmet, virtuell mottagning så patienten slipper gå till sjukhuset. Jag tror att de här tjänsterna kommer att explodera de närmaste åren, menar Sune Larsson. 

Följ medarbetarna på Akademiska Sjukhuset som delar med sig av sin vardag

 


Den här annonsen är en produktion från Insert Media
- en del av Upsala Nya Tidning

 

<p>INNOVATION AKADEMISKA</p>

Innovation Akademiska är en del av Akademiska sjukhuset och verkar för att hela sjukhuset ska vara en öppen test- och utvecklingsmiljö för företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!