Nio åtalas nu för miljonkuppen

Nio män bosatta i sex olika stadsdelar och kommuner har åtalats för den senaste telefonkuppen i Arlandastad.

5 juli 2019 12:10

Männen som är i åldrarna 20–32 år misstänks för att ha planerat och genomfört den stora stöld av mobiltelefoner som skedde från ett lager i Arlandastad 15 mars i år. Telefonerna försökte de sedan gömma i garage i Valsta.

Det var Logistimania AB:s lokaler på Söderbyvägen i Arlandastad som denna gång länsades på 432 mobiltelefoner till ett värde av 3,4 miljoner kronor. I samband med brottet lade gärningsmännen ut så kallade fotanglar på avfarten från E4 för att hindra polisen eller väktare att komma ikapp dem.

Enligt åtalet ska de nio åtalade männen ha försökt planera kuppen noga. Men polisen låg steget före denna gång och avlyssnade en del av männens mobiltelefoner.

Enligt kammaråklagare Gunnar Zetterqvist gick brottet till så att männen först möttes i ett garage i Solna. Där har de blivit iakttagna av vittnen. Det finns även en övervakningsfilm på 45 minuter från garaget.

Från Hagalund i Solna körde männen enligt åtalet sedan i tre bilar till Arlandastad.

"Två av gärningsmännen har i samband med händelsen hållit vakt över biltrafiken på vägar väster om brottsplatsen samt via telefon meddelat sina iakttagelser till någon eller några av de andra

gärningsmännen" står det i stämningsansökan.

En annan person iakttogs av vittnen när han stod med varningsblinkers på vid motorvägsavfarten i närheten. Förbipasserande har berättat för polisen att han hade hinkar med sig. Åklagaren anser att det var denne man som lade ut de fotanglar som orsakade punktering för flera förbipasserande bilister.

Efter inbrottet kördes mobiltelefonerna till två garage i Valsta. Där bytte även gärningsmännen bilar, enligt åtalet. Men på vägen till Valsta hade polisen tagit upp jakten och gärningsmännen tappade flera kartonger med telefoner som hittades av privatpersoner längs vägar i Märsta.

Vissa av männen greps efter jakten där bland annat en kvinnlig bilist deltagit. Hon förstod vad som var i görningen och försökte att få stopp på två av gärningsmännen genom att preja dem vid en garagelänga i Valsta.

Annat som talar emot de nio männen är att polisen hittat föremål i deras bilar som kan knytas till brottet. Bland annat likadana orangea plastbagar av typen bigbag som hittats vid brottsplatsen, två röda bräckjärn, en pistol, ammunition och ansiktsmasker.

Bland bevisen finns också DNA från de misstänkta personerna och inspelade telefonsamtal som bland annat handlar om att sälja mobiltelefoner.

"Brottet bör bedömas som grovt dels med hänsyn till att gärningsmännen kommit över ett betydande värde dels med hänsyn till att gärningen föregåtts av en ingående planering innefattande anskaffande av bilar och fotanglar samt genomförts med ett flertal personer inblandade" står det i stämningsansökan.

Åklagaren yrkar på att samtliga män ska dömas för grov stöld, alternativt medhjälp till grov stöld.

Även tidigare har liknande stölder skett i lagerlokaler i Arlandastad. 3 september 2018 stals exempelvis mobiltelefoner till ett värde av 6,5 miljoner kronor vid en liknande kupp. Även den gången slängdes fotanglar ut för att försvåra att någon följde efter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom

Ämnen du kan följa