Så många anmäler mobbning

Förra året ökade antalet anmälningar om mobbning i Sigtuna kommun jämfört med tidigare år.

7 juli 2017 11:00

År 2016 inkom 13 anmälningar om kränkande behandling i skolor i Sigtuna kommun. Året innan, 2015, kom nio anmälningar in. 2014 hade man sju anmälningar.

Hittills i år har Skolinspektionen fått in nio anmälningar. Norrbackaskolan och S:ta Gertruds skola har fått förelägganden, Tingvallaskolan har fått två förelägganden.

Senast i juni kritiserades Sigtuna kommun för att inte ha gjort tillräckligt för att motverka kränkande behandling. Nu kräver Barn- och elevombudet att de ansvariga gör förbättringar i verksamheterna.

Anmälan handlar om en elev som utsatts för kränkande behandling av andra elever. Den kränkande behandlingen har enligt anmälaren varit både fysisk och verbal, och har skett vid ett flertal tillfällen. Anmälan lämnades in i mars 2017 då eleven gick på Tingvallaskolan.

Av utredningen framgår det att personalen inte har anmält samtliga händelser som de har fått kännedom om till rektorn. Därför har personalen brustit i anmälningsskyldighet.

Sigtuna kommun krävs att vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna senast den 19 september.

Pernilla Bergqvist (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Sigtuna kommun, tar anmälningarna på allvar.

– Vi ska undvika det så klart. Men det har skett några förändringar.

Hon påminner om att kommunpolitikerna har tagit fram ett nytt och långsiktigt skol- och utvecklingsprogram som gäller 2017-2023.

I programmet prioriteras skolresultat, studiero och personalkompetens.

Sigtunabygden har tidigare rapporterat om programmet - målet är att få studiero i förskolor, och skolor och vårdnadshavare ska ha kännedom om barn och elevers trivsel och trygghet. Förskolor och skolor ska arbeta aktivt och likvärdigt för att förebygga mobbning och kränkningar. Skolorna ska också fortsätta bedriva ett aktivt arbete mot frånvaro, med mera.

– Det finns också sedan ett par år en barn- och elevombudsman som hjälper till och stöttar skolorna med rutinerna, säger Pernilla Bergqvist.

– Vi har också blivit bättre på att anmäla. Det är en prioriterad fråga för oss.

Läs mer:

Kräver Sigtuna på skadestånd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago