50 nya lägenheter byggs i Märsta centrum

Sigtuna kommun vill göra Märsta centrumm mer levande. Detta ska ske genom att bygga nya lägenheter och samlingslokaler på tomten bredvid kulturskolan.

6 mars 2017 15:30

Sigtunahem planerar att bygga ett nytt trygghetsboende, lägenheter, samlingslokaler och butiks- och kontorslokaler bredvid kulturskolan i Märsta centrum. Sammanlagt rördet sig om 50 lägenheter i tre hus som blir 4-8 våningar höga. Husen ska börja byggas under året.

Sigtuna kommun vill med den nya bebyggelsen göra cemtrumområdet mer attraktivt på kvällstid. Enligt planförslaget upplever många invånare att området är mörkt och otryggt. Med ny bebyggelse hoppas man att det ska vara liv och rörelse i centrum under hela dagen. De nya husen får en stadsliknande karaktär.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!