Sigtuna stad är SFS fokus

Sigtunapartiet Samling för Sigtunas primära fokus är att Sigtuna stad både ska bevaras och utvecklas, enligt ­partiets gruppledare Lars ­Björling.

11 juli 2014 10:37

Vad är den viktigaste ­frågan för partiet?
– Riksintresset Sigtuna stad. Sigtuna är Sveriges äldsta stad och ska ­därför bevaras. Vi tycker att kommunledningen har visat brist på respekt för stadens historia, till exempel när den för några år sedan ville bygga ut stadshotellet. De ville riva Sigtuna kulturgård för att bygga en stor betongbyggnad, ­något som många protesterade emot. Nu sker samma utveckling på varvstomten med en jättebyggnad som absolut inte passar in.

Vill ni inte bygga nytt i Sigtuna?
– Vi har inga problem med att blanda gammalt och nytt, men man måste visa respekt för de befintliga byggnaderna. Byggnaderna bör passa fint in i miljön.

Sedan partiet bildades 1971 har ni velat ha en återgång till de gamla kommungränserna. Är det fortfarande så?
– Det var så fram till valet 2006. Men det har hänt så kolossalt mycket. Det har byggts bostäder, kommit in nya verksamheter och det har flyttat in yngre människor som inte med automatik delar den här historiska beskrivningen av hur det såg ut före 1971. Därför tar vi ett halvsteg tillbaka och frågar invånarna vad de vill i stället.

Men ni ställer er bakom en omröstning för en kommundelning?
– Vi driver inte en eventuell kommundelning politiskt, utan ställer oss bakom ett krav på en utredning. Skulle det visa sig att det finns möjligheter för en kommundelning, då stödjer vi kravet på en omröstning.

Hur arbetar ni för att få till denna utredning?
– Vi stödjer kampanjgruppen Nya Sigtuna Stad, som ofta blandas ihop med oss. Gruppen är opolitisk och har medlemmar från alla partier, förutom något parti på ytterkanten.

Varför är delningsfrågan viktig?
– För frågan återkommer hela tiden och stjäl ­fokus och energi. Det vore bra om vi en gång för alla kommer fram till om det går, eller inte går, att Sigtuna – från Rävsta till Sigtunahalvön – kan bli en egen kommun. När vi har vunnit valet så ser vi till att det blir en utredning så får vi den frågan avklarad en gång för alla.

Vilka partier vill ni ­samarbeta med efter valet?
– De borgerliga partierna. Med dessa partier kan vi hitta kompromisslösningar. Vi delar uppfattningen att vi måste få en kommunal ekonomi som är hållbar på sikt. De senaste åtta åren har kommunen haft en förödande utveckling med skulder som växer. Just nu ligger skulden på drygt 400 miljoner kronor som dessutom ökar under året. Kommunledningen har också fokuserat på stora och trevliga projekt som badhusen, men kärnverksamheter blir eftersatta hela tiden.

Hur många röster får ni i valet, tror ni?
– Vi fick 1 371 röster i ­förra valet, och därmed tre mandat. Fyra mandat vore bra denna gång.

Samling för Sigtuna

Övriga toppnamn
2. Crister Mattsson, 64, utvecklare av bredbandsteknologi, Ropsten
3. Annika Svanberg, 70, pensionär (tidigare administratör på SAS), centrala Sigtuna
4. Pär Engström, 53, köpman, centrala Sigtuna

Tre viktigaste valfrågorna i Sigtuna
Riksintresset Sigtuna stad
Demokratifrågor
Ungdomsfrågor

Valet 2010
5,88 procent
1371 röster
Flest antal röster i: Central Sigtuna, 24,81 procent
Minst antal röster i: Gamla Märsta: 0,20 procent

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago