Det var den 10 augusti 2013 som Uppsalabon Anders Henriksson blev misshandlad av en grupp nazister vid Forumtorget i Uppsala. Aktivister från Svenska motståndsrörelsen, SMR, delade ut flygblad när Anders Henriksson kom till platsen.

Han började diskutera med aktivisterna vilket slutade med att han blev slagen och sparkad.

Så långt var alla parter överens när rättegången mot tre åtalade SMR:are i 20-årsåldern genomfördes på fredagen i Uppsala tingsrätt.

Rätten fick titta på filmer från händelsen som personer på plats hade spelat in med sina mobilkameror. Helt klart gick händelseförloppet väldigt snabbt och situationen var mycket rörig.

När det blev Anders Henrikssons tur att tala redogjorde han för vem av de tre åtalade som gjort vad. Han sa vem av nazisterna i rättssalen som sparkat honom, vem som slagit honom i ansiktet och vem som misshandlat honom med stången till en fana.

Men Anders Henrikssons utpekanden fick en av de åtalades advokater att reagera.

– I polisförhör som hölls med dig samma dag som misshandeln ägde rum sa du att du inte kunde avgöra vem som slog dig. "Hela högen slog", citerade advokaten Adrienne Bonde ur förhör med Anders Henriksson.

Artikelbild

– Hur kan du nu, efter så lång tid, ange specifikt att till exempel min klient sparkade dig, undrade Adrienne Bonde.

Anders Henriksson svarade att ingen under polisförhören hade frågat honom närmare vem av aktivisterna som hade gjort vad.

Artikelbild

Under rättegången vittnade bland andra journalisten Joakim Medin som berättade att det funnits 16 SMR:are på platsen.

Joakim Medin namngav en av de åtalade och sa att han sett hur den mannen slagit Anders Henriksson. Även Joakim Medin pressades av försvarsadvokaterna kring olika uppgifter han lämnat i polisförhören. Bland annat ifrågasatte advokaterna om han i själva verket bara återgav sådant han i efterhand hade sett i de olika filmsekvenserna.

Artikelbild

Övriga vittnen som medverkade i tingsrätten, bland annat en polis, berättade om tumultet, men ingen av dem kunde peka ut vilka av nazisterna som utfört själva misshandeln.

De tre åtalade männen å sin sida förnekade brott. En av dem gick inte att förhöra i tingsrätten eftersom han meddelade att han överhuvudtaget inte tänkte svara på några frågor.

En annan av nazisterna hade tigit sig igenom polisförhören vilket han i rätten förklarade med att han misstänkte att polisen annars skulle manipulera hans svar.

Åklagaren Magnus Berggren yrkade att de tre åtalade ska dömas till fängelse.

– De har pekats ut av Anders Henriksson och Joakim Medin. Det de berättat styrks av filmer och bilder från misshandeln. Det handlar om ett gemensamt angrepp. Alla tre ska därför dömas för misshandel som är relativt allvarlig, men inte grov.

Försvaret krävde att de tre männen ska frikännas och menade att vittnesmålen inte räcker för att identifiera någon enskild förövare. De tog fasta på att sex av vittnena bara beskrivit ett snabbt, tumultartat förlopp utan att kunna säga vem som gjort vad.

– Det enda vittne som pekat ut min klient är journalist och engagerad i målet. Han har under lång tid kunnat se filmer och fotografier som påverkat honom. I de första förhören hade han svårt att säga vem som gjort vad, trots att det var i samband med misshandeln. I dag är hans berättelse väldigt detaljrik, anmärkte Lina Nodby som företräder en av SMR:arna.

Dom faller den 22 maj.