Mats Åkerlund, Uppsala, var under ett 40-tal år medarbetare inom Sveriges Radio, bland annat som kanalchef för P4 Uppland. Under de senaste femton åren var han också ordförande i Storvreta innebandy. Han blev 65 år.

Familjemedlemmar, medarbetare från Sveriges Radio och representanter från föreningslivet och en rad andra närvarade. Från innebandyföreningen Storvreta fanns både ledare och spelare på plats.