Oklarheten har varit en av många brister i de rödgrönas hantering av denna fråga. Oppositionen har helt saknat insyn i de samtal som förts med Dalkurd, i bjärt kontrast med hur det är tänkt att den svenska demokratin ska fungera. Därtill så har dialogen med Uppsalas etablerade fotbollsföreningar varit obefintlig. Detta förfarande är vi i Centerpartiet mycket kritiska till, då vi anser att politiken måste föra en kontinuerlig dialog med de som påverkas av de politiska besluten.

MP, S och Vs utspel i frågan visar också på en bristfällig förståelse för de förutsättningar som krävs för att bedriva elitfotbollsverksamhet. De drar till exempel slutsatsen att det finns utrymme för ytterligare ett elitlag att träna på Löten, eftersom det finns timmar då planen inte är bokad. En kvalitetsfotbollsplan kan emellertid inte användas 24 timmar om dygnet. Den behöver vila emellanåt för att inte förstöras.

Att låta planerna vila är inte bara en fråga om kostnader, det är en arbetsmiljöfråga för alla de som spelar på Löten, professionellt eller på sin fritid. Av detta skäl tvingas Uppsalas två befintliga elitlag emellanåt ställa in träningar. Att introducera ett tredje elitlag skulle medföra att inget av de tre lagen får ens i närheten av tillräckligt med träningstid.

Det är positivt att de rödgröna nu ämnar göra en ”genomgripande behovskartläggning”. Vi i Centerpartiet menar emellertid att denna borde ha gjorts innan Rickard Malmström med öppna armar välkomnade Dalkurd till Uppsala, inte efter. Därtill så är det allvarligt att Rickard Malmström i en fråga av den här vidden inte ens konsulterat Elitidrott Uppsala, som finns för att samla kompetens om just den här sortens frågor.

Centerpartiet är inte kategoriskt emot att låta vare sig Dalkurd eller andra elitlag etablera sig i Uppsala. Hade vi haft outnyttjad kapacitet så hade vi helhjärtat stött en sådan flytt. Så är dock inte fallet nu, och då menar vi att det är oklokt och rentav ohederligt att intala Dalkurd att de kommer att få goda tränings- och tävlingsförutsättningar här. Detsamma gäller att påstå att Dalkurd kan flytta till Uppsala utan att det drabbar Uppsalas etablerade föreningar.

De rödgröna påstår i sin debattartikel att de strävar efter att behandla alla lika. Detta påstående klingar emellertid falskt när de i meningen omedelbart dessförinnan aviserar att om det behövs så kan alltid Sirius damlag träna på sämre tider. Hur är det likabehandling att prioritera ned kvinnors idrottande, Rickard Malmström?

Det är ohållbart och oseriöst att som den rödgröna majoriteten gör bara lova och tycka utan att förankra, bereda och prioritera. Vilka åtgärder ämnar majoriteten vidta för att inhysa ytterligare ett elitlag? När anser de att Dalkurd kan flytta till Uppsala? Var ska de i så fall träna och spela sina matcher? Hur mycket kommer detta kosta, och vilka verksamheter vill majoriteten skära i för att finansiera dessa kostnader?

Majoriteten menar att den väljer att se möjligheterna med Dalkurds eventuella flytt till Uppsala. Det är bra, men det är beklagligt att den också väljer att blunda för de utmaningar en sådan flytt skulle medföra.