Sigtuna kommun har nyligen lanserat en tjänst på sin hemsida för att medborgare lättare ska kunna skicka in klagomål på restauranger. Det kan handla om matförgiftning eller om man noterat brister i livsmedelshanteringen, som smuts eller skadedjur. Det kan också handla om felaktiga märkningar i livsmedelsbutiker.

– Det är för att förenkla för medborgarna och företagen, säger Tobias Johansson, chef för livsmedelsenheten i Sigtuna kommun.

Förutom tjänsten för klagomål har man även skapat en tjänst där företag kan anmäla om de till exempel ska starta upp eller lägga ner en livsmedelsverksamhet.

Artikelbild

| Tobias Johansson, chef för livsmedelsenheten i Sigtuna kommun.

Tidigare har klagomål kommit in skriftligen eller via telefon. Den nya digitala tjänsten är inte kopplad till kommunens öppettider, klagomål kan därför lämnas in när som helst på dygnet. Tjänsten ska vara lättillgänglig och underlätta för de som vill lämna synpunkter.

– I och med att vi har startat den här tjänsten tror vi att fler klagomål kommer komma in och det är bara positivt. Vi kan inte vara ute på fältet hela tiden, säger Tobias Johansson.

Det kommer in en del klagomål till kommunen. Hittills i år har 32 ärenden startats efter att klagomål inkommit till livsmedelsenheten. Många klagomål brukar rendera i inspektioner av den utpekade verksamheten. Den nya digitala tjänsten har varit igång några dagar men ännu har inga klagomål inkommit via den.

– Hittills är det ingen som använt den så nu väntar vi spänt på att den ska upptäckas, säger Tobias Johansson.