Vid Lunda, på landsbygden strax öster om Arlanda, fanns det under många år en hockeyrink där traktens ungdomar samlades vintertid. Men dåligt underhåll gjorde att rinken förföll och i fjol rev kommunen den fallfärdiga anläggningen.

Det är Lunda hembygdsförening som har drivit frågan om en ny samlingspunkt för bygdens barn och ungdomar. Sigtunabygden har skrivit om ärendet flera gånger.

Senaste löftet var att idrottsplatsen skulle stå klar under 2015.

Men nu har arbetet påbörjats. I höstas gjordes en arkeologisk undersökning på platsen. Anledningen är att det i närheten finns arkeologiska lämningar från flera tidsperioder. Men några fynd gjordes inte där idrottsplatsen ska byggas.

Idrottsplatsen beräknas bli klar senast till sommaren.