Redan idag arbetar alla kommunala förskolor i Sigtuna kommun med att genomföra så kallad giftbantning, men nu höjs kommunens ambitioner, enligt Pernilla Bergqvist (L), barn- och ungdomsnämnden.

Det blir mer fördjupad utbildning för personal. Man ska också se över upphandlingar för inköp av material.

– När kommen bygger nya skolor och förskolor eller renoverar befintliga, ska det ställas höga krav på de material som används för att minska risken för skadliga kemikalier, säger Pernilla Bergqvist.

Hon berättar att enligt Kemikalieinspektionen är barn och unga mer känsliga för kemikalier än vuxna, och det beror på att deras kroppar - till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet - inte är färdigutvecklade. Barn har också tunn och ömtålig hud. De andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. När de utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen får de i sig mer i förhållande till sin vikt.

– Därför är det extra viktigt att vi skyddar barnen mot sådana kemiska ämnen och produkter som kan vara farliga.