Redan i början av februari stängdes ett av de tre undersökningsrummen på röntgenmottagningen vid Bild- och funktionsmedicinskt centrum. Utrustningen i rummet skulle bytas ut och arbetet med att ta bort den gamla påbörjades. Köerna till drop in-tiderna på eftermiddagarna blev vissa dagar ohanterligt långa.

– Vid enstaka tillfällen har våra medarbetare tillkallat sjukhusets väktare då vissa patienter uttryckt missnöje. Detta har haft en lugnande effekt, bekräftar Adel Shalabi, verksamhetschef vid Bild och funktionsmedicinskt centrum.

För att komma till röntgen krävs alltid remiss från en vårdgivare, men för vissa skelett- och lungundersökningar behöver man inte boka tid utan kan i stället komma till drop in-tider.

– Det har inte varit fler patienter än tidigare, men när ett av tre undersökningsrum inte är tillgängligt minskar kapaciteten att ta emot dem, säger Adel Shalabi.

Den nya röntgenutrustningen ska vara på plats och färdig att tas i bruk under vecka 16, och då kommer också kapaciteten att ta emot patienter att återgå till det normala.

– Från vecka 16 ändrar vi tiderna för drop in-mottagningen. Den kommer då att vara öppen heldagar tisdag, onsdag och torsdag, säger Adel Shalabi.