Morgan Johansson har i sitt svar på interpellationen hänvisat till att frågan om samordningsnummer sorterar under Näringsdepartementet, och till att Migrationsverket kan prioritera asylansökningar som bedöms vara uppenbart ogrundade. Johansson menar också att det med den nya polisorganisationen gått bättre att följa och kartlägga utländska stöldligor men att metoder behöver utvecklas för att komma till rätta med stöldligeproblemen.

Mikael Oscarsson är inte nöjd med svaren utan ställer flera krav på åtgärder som han anser skulle göra Sverige mindre attraktivt för kriminella ligor. Han kräver ett stopp för möjligheterna att missbruka samordningsnummer på så sätt att personer med sådana ”tillfälliga personnummer” inte ska kunna äga mer än ett fordon. Han kräver också att oidentifierade personer inte ska kunna äga fordon över huvud taget.

Förutom kraven på bättre kontroll av dem som ansöker om samordningsnummer och registreras som ägare av fordon vill Mikael Oscarsson och KD ha en utökning med 10 000 poliser, och att tull och polis får sätta upp så kallade ANPR-kameror vid samtliga gränsvägar och färjor. Det är kameror som bland annat kan upptäcka bilar som har körförbud eller är oförsäkrade eller efterlysta.

Mikael Oscarsson upprepar också sitt krav på ett snabbspår för hanteringen av asylärenden när ansökningarna kommer från medborgare i så kallade ”säkra länder”.