På lördag sjösätts kommunens nya projekt "TrafiQ". Genom VR-glasögon och ett quiz vill Uppsala kommun nå målgruppen som är från 13 år och uppåt.

– Syftet är att Uppsalaborna ska få reflektera över sitt beteende i trafiken – man ska visa hänsyn oavsett om man är bilist, cyklist eller gångtrafikant, säger Teresa Uggla Kerrou, projektledare vid enheten för trafik och samhälle.

Det finns två olika VR-filmer som tittaren kan få se. Den ena utspelar sig ur ett bilperspektiv och den andra ur ett cykelperspektiv. De gåendes perspektiv tas upp i båda filmerna. En mängd olika händelser inträffar längs vägen och tanken är att tittaren ska få analysera det som händer efteråt. Filmsekvensen utspelar sig på Rackarberget.

– Vi vill att det ska bli en upplevelse som sätter sig i magen och som man sedan tar med sig ut i trafiken, säger Teresa Uggla Kerrou.

2015 genomförde Uppsala kommun en enkät gällande trafiksituationen i Uppsala. Svaren i den har använts som underlag i kampanjen.

– Det vi såg där var att många tyckte att de själva skötte sig bra i trafiken, medan andra gjorde fel. Är man cyklist så skyller man på bilisten och vice versa.

Hur ser trafiksituationen ut i Uppsala?

– Den liknar trafikmiljön i många andra svenska städer. Men det är inte alla som kan och följer reglerna – därför behövs den här typen av kampanjer, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Vid lördagens lansering kommer medarbetare vid Uppsala kommun att stå utanför S:t Per Gallerian, vid Celsiustorget, för att prata trafikvett med Uppsalaborna. Där finns även möjlighet att göra quizet och testa VR-filmen. Man kan även ta del av både quizet och filmen via kommunens hemsida – men filmupplevelsen blir då inte densamma. Kommunen kommer även att besöka flera campusområden och UKK för att projektet ska få spridning. Dessutom planerar man att göra besök på flera skolor.

Kampanjen är uppdelad i flera olika delar och det är den första delen som påbörjas på lördag. Projektet genomförs i samarbete med Uppsala universitet och Ultunas studentkår.

– Vi hoppas att själva budskapet, det vill säga att man måste ha både hjärna och hjärta i trafiken för att ha TrafiQ, får fäste och ger ringar på vattnet så att vi får fler samarbetspartners, säger Teresa Uggla Kerrou.

Projektet har nollvisionen som utgångspunkt. Nollvisionen är den vision som sattes upp av Sveriges riksdag 1997 och den syftar till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.