När Klas Friberg snart går från sin post är det fem kandidater som vill åt hans jobb som regionpolischef i Syd. Carin Götblad, som är en av dem, skriver följande i sin ansökan:

"Jag är bra på att få duktiga människor att vilja jobba med mig. Mitt uppdrag i region Mitt är både roligt och stimulerande. Men det till trots så skulle jag tycka det vore mycket roligt och stimulerande att tillsammans med medarbetarna och de fackliga företrädarna i Syd arbeta med storstadsfrågor och de stora utmaningar som Syd har".

Bland de andra kandidaterna finns bland annat Tomas Rosenberg och Jarl Holmström, som båda redan jobbar inom regionen.

LÄS MER: "Kusligt att respekten minskat så"

LÄS MER: "Dan Eliasson har övertagit ett fuskbygge