Nu går planerna vidare för en ny livsmedelsbutik på Ringgatan i Uppsala. Nuvarande Coop-butik i korsningen med Jumkilsgatan rivs och ersätts med ett femvåningshus, om förslaget blir verklighet. Planerna har bearbetats under vintern och går nu ut på så kallat samråd, då grannar, myndigheter och andra kan lämna synpunkter till kommunen.

Den nya byggnaden föreslås innehålla butikslokal i bottenplanet och bostäder på övriga våningsplan. Drygt 30 mindre lägenheter beräknas få plats i huset. Översta våningen föreslås bli indragen från fasadlivet mot Ringgatan.

Butiks- och bostadshuset ska enligt kommunens direktiv hålla hög arkitektonisk kvalitet. I ett förslag från byggherren får huset ett "tydligt samtida uttryck". Sockelvåningen föreslås bli klädd i tegel medan övriga våningar får en lättare träfasad med balkonger och större glaspartier.

Ovanpå butikens bottenvåning planeras en gård i västerläge för de boende. P-platser för bilar och cyklar anläggs i garage under huset, medan befintliga kund-p-platser behålls.

Om huset byggs enligt förslaget blir det något högre än omgivande flerbostadshus och omkring tio meter högre än befintliga radhus mot byggnadens baksida. Kommunen konstaterar att grannfastigheter kommer att påverkas av skugga från nybygget.

Nybyggnaden är enligt kommunen i linje med gällande översiktsplan. Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att planförslaget är på samråd fram till 25 maj. Därefter tar nämnden ställning till om förslaget ska justeras innan det kan gå vidare. Byggtiden beräknas till omkring ett år.