Det var under måndagen som inspektionen gjordes av två döda getter som hittats på en gård. Utifrån de skador som djuren hade bedömer man att det handlar om angrepp från lodjur.

För att minska risken för nya angrepp har nu länsstyrelsen satt upp elnät runt hagen.

Andra djurägare i området har informerats om händelsen.

Läs även: Torunn var med om ovanligt djurmöte