Stämmer det att ni inte längre skickar ut påminnelser om att färdtjänstbesluten är på väg att gå ut?

Ja, det stämmer. Vi har tidigare skickat ut påminnelser, men sen visade det sig att det blev ett alltför tidskrävande arbete för kommunen då många personer inte använde sina intyg om beslut. Vi skriver i stället på besluten när de går ut, så får man hålla reda på tiden själv.

90-åriga Ulla Johnsson, beroende av färdtjänst, står utan i flera veckor då en påminnelse inte skickats ut. Är det rimligt att man som äldre ska kunna hålla reda på det själv?

Vi ser också brister i systemet. Under hösten kommer vi att se över om vi ska införa påminnelser igen. Vi är medvetna om bekymret för de drabbade och även de anhöriga.

En 90-årig person som behövt färdtjänst de senaste tio åren blir sannolikt inte bättre med åren. Varför kan inte en förnyelse ske automatiskt?

Färdtjänstbesluten är inte förknippade till ålder, utan utfärdas utifrån behov. När ett färdtjänstbeslut går ut görs en ny ordentlig bedömning och utredning om behovet som kan ha förändrats.

Är det rimligt med en handläggningstid på sex veckor för ett nytt utfärdande?

Vi har haft en längre handläggningstid än vanligt under våren och sommaren. Normalt brukar det ta 2-4 veckor. Det är verkligen olyckligt när enskilda personer blir drabbade. Det är rimligt att ta med handläggningstiden i beräkningen om vi ska införa påminnelsesystem på nytt, så att personen i behov av färdtjänst inte blir utan.