På söndagskvällen spärrade polisen av ett område runt Fyrisån efter att en granat hittats i vattnet i samband med ett magnetfiske. Nationella bombgruppen kallades till platsen och hämtade granaten som inte var detonerad. Nu har granaten undersökts och nationella bombgruppen kunde på måndagen konstatera att det rörde sig om en så kallad granatkartesch.

– Det är en äldre typ av granat som man har kunnat konstatera är helt tom och alltså helt ofarlig, säger Christer Nordström, presstalesperson vid Uppsalapolisen.

Polisen kommer inte att utreda händelsen vidare, men fortfarande kvarstår frågor. Hur har granaten hamnat i Fyrisån och hur länge har den egentligen legat där?

Artikelbild

| Ett område runt Eddaspången har spärrats av.

– Den här typen av granater är väldigt gamla så därför har den troligtvis legat där mycket länge, säger Christer Nordström.

Granatkartescher började användas redan på 1800-talet och förekom ofta i det svenska fältartilleriets verksamhet i början av 1900-talet.

– Den var mycket vanlig. Det var den ammunitionen som var viktigast under första världskriget och granatkartescherfungererar som en hagelpatron. Den exploderar i luften och sedan flyger blykulor ut och har ihjäl de stackars människorna som står under den. I Sverige användes den till strax efter andra världskriget – men man fortsatta att nyttja den som övningsammunition fram till och med 70- eller 80-talet, säger Per-Åke Karlsson, rustmästare vid Artillerimuseet i Kristianstad.

Per-Åke Karlsson har sett bilden av granatkarteschen som hittades i Uppsala.

– Den har gått igenom eldröret och har avfyrats.