LÄS MER: P-kostnad ska styra trafiken

LÄS MER: Blandade känslor inför p-avgift

LÄS MER: Parkeringar kan bli 50 parker

Artikelbild

| Teng Domeij, som driver Café Brostugan, är orolig för kundtappet efter att parkeringsavgifter införts i området.

LÄS MER: Parkering känslig fråga för handeln

LÄS MER: P-plats höjer hyran med 1 000 kronor

LÄS MER: Här byggs framtidens parkeringslösning

Olof Roshanbin Hjorth har nyligen flyttat till Stabby, och bor på fel sida av Tiundagatan. Det är bara hus med jämna nummer på gatan som ingår i området för boendeparkering. Och därmed får han inte del av den subventionerade parkeringen för de boende.

Artikelbild

| Fel sida. Olof Roshanbin Hjorth bor på fel sida av gatan och får ingen boendesubvention av parkeringsavgiften.

– Jag förstår att de vill att man parkerar på fastigheten. Men det blir ju en dryg utgift om man inte får en p-plats där. Jag har nyligen flyttat hit och står i kö för en parkering. Men det tar flera år innan man får en parkeringsplats, säger han.

I anslutning till huset där Olof Roshanbin bor finns 26 p-platser till 90 lägenheter, vilket är lägre än vad de modernare byggreglerna stadgar.

Artikelbild

| Teng Domeij, som driver Café Brostugan, är orolig för kundtappet efter att parkeringsavgifter införts i området.

På gatorna runt omkring där det tidigare stod fullt med parkerade bilar är det i dag gott om plats för den som vill ha en parkeringsplats.

Området för boendeparkering i Luthagen upprättades redan på 90-talet. Roger Lasu på stadsbyggnadsförvaltningen säger att man valde att inte göra någon översyn av tidigare beslut om området för boendeparkering inför denna förändring.

Artikelbild

| De nya parkeringsavgifterna väcker starka känslor i Luthagen och Fålhagen.

– Vi kommer att vara tvungna att dra gränsen någonstans. Och tills vidare nyttjar vi tidigare fattade beslut, säger Roger Lasu.

Han säger att fokus har varit att få till den beslutade avgiftsförändringen men att reformen ska utvärderas.

Artikelbild

– Vi ska även titta på det här med områdesgränserna. Det finns en mängd olika frågor att utreda och vi har inte resurser att ta tag i allting på en gång, säger han.

Är det inte bra att utreda först innan man genomför en förändring?

Artikelbild

– I viss mån kan jag hålla med. Men till slut måste vi gå till något slags beslut. Vi vet att det inte blir helt optimalt från början, men vi är lyhörda för synpunkter och öppna för att göra förändringar.

Han kan dock inte lova att det blir en förändring av gränsdragningen och heller inte säga exakt när de ska utreda frågan.

Att parkeringen inte längre är gratis väcker känslor även på andra håll. Teng Domeij driver Café Brostugan på Börjegatan. Hon är missnöjd med att hon inte får del av de nedsatta parkeringsavgifterna för boende.

– Jag kan ju inte skriva mig i restaurangen, säger hon.

Hon berättar också att parkeringsavgifterna märkts på omsättningen i restaurangen.

– Jag är orolig, säger hon.

Göran Wik, som tillhör ett kompisgäng som brukar gå och äta lunch på Brostugan, säger att parkeringsavgifterna gjort stor skillnad och att många hantverkare nu åker någon annanstans och äter lunch.

Men för de 10 kronor per timme som det kostar att parkera kommer man väl inte många kilometer med bilen?

– Det tror jag att många blundar för. Det är just att det är en avgift som man reagerar på, säger han.

En del boende har också reagerat på att det bara är om man har en bil man äger eller står som registrerad brukare för som man får subventionerad boendeparkering. "Kan det vara så att vi som inte äger någon bil redan har en ansträngd ekonomi och varken har råd att äga en bil eller kan betala fulltaxa?", skriver en boende i Luthagen.

Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden, säger dock att det är meningen att endast de som äger en bil ska få tillgång till boendeparkering, och att reglerna är likadana i andra städer som har boendeparkering.

"Om vi utfärdade boendeparkeringstillstånd som inte var knutna till ett visst fordon skulle det kunna användas för besöksparkering eller delas mellan flera fordon, vilket inte är syftet", skriver han i ett e-post-svar.