Vd:n för det skogsbolag som utförde arbetet samt två män som fällde trädet döms för grovt arbetsmiljöbrott till villkorlig dom och 60 dagsböter. Skogsbolaget döms också att betala företagsbot på 800 000 kronor. Uppsala tingsrätt meddelade sin dom på onsdagen.

UNT har tidigare berättat om Madléne Hofberg som skadades av det fallande trädet vid Siggefora camping, mellan Uppsala och Heby. Händelsen som ändrade hennes liv inträffade 5 juli förra året, dagens andra semesterdag för Madléne Hofberg och hennes make, som just installerat sig på campingplatsen. Hon var på väg ned till badet och stod i husvagnens förtält, när övre delen av den 24 meter höga granen föll rakt igenom tälttaket.

Hon träffades av trädet och skadades så allvarligt att hon förlamades från mellangärdet och nedåt och blev rullstolsburen resten av livet. Hon bröt ryggen, fick flera frakturer på bröstkotorna, blödning i lungsäcken och andra skador.

De tre som åtalades har alla nekat till brott, men Uppsala tingsrätt slår fast att de två trädfällarna brustit på flera punkter när det gäller säkerhetsåtgärder i samband med arbetet. Männen kontrollerade inte att säkerhetsavståndet till husvagnarna på campingen var tillräckligt eller om det fanns några personer i husvagnarna. Inte heller informerades campinggästerna om trädfällningen eller gjordes några avgränsningar av skyddsområdet.

Bolagets vd är enligt domstolen skyldig att kontrollera verksamheten och försäkra sig om att medarbetarna följer alla regler. Så har inte skett, enligt rätten, som därför dömer även vd:n för grovt arbetsmiljöbrott. Skogsbolaget döms att betala företagsbot eftersom bolaget inte gjort tillräckligt för att förebygga brottet.

Enligt domstolen är omständigheterna inte tillräckliga för att de dömda också ska betala skadestånd till kvinnan. Det krävs synnerliga skäl för att utdöma personligt skadestånd i det aktuella fallet, enligt domstolen. Tingsrättens dom är enig.