Mer än varannan tillfrågad anger att främsta anledningen till att de över huvud taget tvättar bilen är att den är så smutsig att de skäms. Det visar en ny undersökning om svenskarnas biltvättsvanor, som Kantar Sifo gjort på uppdrag av OKQ8 Scandinavia. Dessutom svarar åtta av tio av de tillfrågade att de endast tvättar bilen en gång i månaden eller ännu mer sällan.

Vidare visar undersökningen att miljöaspekten inte är något som de tillfrågade reflekterar särskilt mycket över. Även om 70 procent av de tillfrågade uppger att de var medvetna om att när man tvättar bilen på gatan eller hemma så rinner förorenat vatten ner i grundvattnet, så väljer nästan fyra av tio att tvätta bilen hemma på uppfarten eller gräsmattan flera gånger per år.

Undersökningen inkludera totalt 1227 personer i åldrarna 18 till 79 år. Och när det kommer till val av biltvätt finns det en tydlig skillnad mellan ålderskategorierna. Personerna mellan 18-29 år uppger att ett billigt pris är den viktigaste faktorn vid val av biltvätt. I ålderskategorin 30-49 är det istället tvättens geografiska läge som avgör.

44 procent av samtliga tillfrågade anser även att en automattvätt inte ger lika bra resultat som att tvätta för hand.