Tierps vårdcentrum har byggts ut i etapper sedan 1950-talet. I dag är behovet av underhåll stort. En utredning som Region Uppsala låtit göra har kommit till slutsatsen att anläggningen är i ett oacceptabelt skick. Luften är dålig på flera håll, bland annat i sjukgymnastikens lokaler.

– Vi har både fuktproblem från golvet och en dålig ventilationsanläggning. Det gör att personalen drabbas av trötthet och får ont i huvudet. Så här har det varit under lång tid, säger sjukgymnasten Ellinor Nordman.

Enligt verksamhetschef Monica Ulfsdotter Pettersson, ska sjukgymnastikens arbetsmiljö åtgärdas under året. Golven på barnavårdscentralen, BVC, har redan åtgärdats. Där var problemen ännu värre.

Artikelbild

| Blir sjuka. Luften är dålig i sjukgymnastikens träningssal. Ellinor Nordman och kollegan Alexandra Annerklev Fahlström anser att både ventilation och golv borde ses över.

– Förutom huvudvärk och trötthet drabbades en del i personalen av hudutslag. Då ansåg vi att gränsen var nådd och skrev ett brev till ledningen i Uppsala. Problemen hade blivit så stora så vi kände att de påverkade hela vår verksamhet. Såna här brister i arbetsmiljön tar tid och kraft från alla och minskar fokus på verksamheten och patientarbetet, säger hon.

Vårdcentrum har också haft flera större vattenläckor och det blir ofta stopp i toaletterna.

– Det visar att mycket av underhållet är eftersatt, säger Ellinor Nordman.

Men det handlar inte bara om arbetsmiljön. Lokalerna i sig fungera inte rationellt. Vårdcentrums olika verksamheter förbinds med långa gångar och det tar tid både för personal och patienter att ta sig mellan olika avdelningar.

Artikelbild

| Nyrenoverat. Den här korridoren har fått ett självventilerande golv för att klara arbetsmilijön, berättar vårdcentralschef Monica Ulfsdotter Pettersson.

Ledningen slog larm redan för två år sedan och krävde i samma veva att Vårdcentralen och Folktandvården bryts ut ur verksamheten och flyttas till nya lokaler som ligger mer centralt i Tierp.

– Vi har cirka 17 600 listade patienter i dag och lokalerna är inte dimensionerade för det. Vi anser att det vore bättre för alla om vi hade lokaler i närheten av Tierps station. Det skulle vara bättre för patienterna och vi tror att det skulle gå lättare att rekrytera personal. Men huvudsaken är inte placeringen. Det viktigaste är att vi får optimala lokaler, säger Monica Ulfsdotter Pettersson.

Artikelbild

| Tvingas öppna. Luften är så dålig i sjukgymnastikens träningssal så att Ellinor Nordman och kollegan Alexandra Annerklev Fahlström måste hålla dörren öppen.

Orsaken till problemen är att stora delar av Vårdcentrum är byggd på en betongplatta direkt på marken utan tätskikt. Så gjorde man på 1970-talet och det har visat sig fungera dåligt. Fukt tränger upp genom betongen och påverkar miljön i lokalerna.

Varför har inget gjorts tidigare för att motverka problemen?

– Vi har gjort insatser löpande under åren, bland annat i omgångar på BVC. Men husens grund är en riskkonstruktion och installationer som el och vatten är gamla, då måste man göra större insatser för att det ska fungera långsiktigt. Till den punkten har vi kommit nu. Meningen är att vi ska ta fram ett underlag som politikerna kan ta ställning till, säger fastighetsstrateg Sören Hill.

Vad som kommer att göras är oklart. Region Uppsala har gjort ett antal inledande utredningar. Men mycket återstår.

Ett scenario är att flytta ut delar av verksamheten till nya lokaler i centrum. En utredning med sex olika alternativ har presenterats för det. Andra möjligheter är att riva allt och bygga nytt eller behålla verksamheten där den är i dag.

– Att behålla lokalerna och reparera dem är alltid ett alternativ. Vi kan också riva en del och bygga nytt. Men alla sådana ingrepp kommer att kosta mycket pengar, flera hundra miljoner kronor, säger Sören Hill.

Ett alternativ för att minska kostnaderna är att bygga bostäder på delar av Vårdcentrums tomt. Det skulle frigöra pengar som kan användas för att bekosta reparationer och nybyggen.