BUP-mottagningen i Tierp är stängd sedan i somras och patienterna är hänvisade till Uppsala. Orsaken är att man har haft svårt att hitta personal. Birgitta Räihä bor i Skutskär och åker regelbundet till BUP med sitt barn som har diagnosen ADHD. Efter stängningen i Tierp har familjen 10 mil enkel resa för att komma till mottagningen.

– Nästan hela dagen går bort. Mitt barn är 10 år och förlorar mycket tid i skolan nu när vi måste åka till Uppsala, säger Birgitta Räihä.

Hennes barn har svårt att sova och familjen besöker BUP regelbundet för att få hjälp med att hitta strategier för sömnen. Barnet äter också en medicin som gör att man måste träffa vårdpersonal regelbundet för vissa kontroller.

– Vi har flera barn och det är ett evigt pusslande när vi ska åka till Uppsala. Jag hoppas att man öppnar en filial i Skutskär eller i Tierp, säger Birgitta Räihä.

Även Sara Sjödal (C), ledamot i sjukhusstyrelsen, kämpar för att BUP ska komma tillbaka.

– Man kan inte centralisera helt utan måste hitta en medelväg. Om det är svårt att få tag på en viss expertis så kanske man kan ha just den yrkeskategorin i Uppsala, men det måste ändå finns en mottagning att gå till i Tierp, säger Sara Sjödal.

Attentions lokalförening i Tierp-Älvkarleby har fått flera samtal från oroliga medlemmar som nu tvingas åka långa sträckor.

– Stängningen har fått stora konsekvenser för flera familjer. De här barnen har många gånger redan en hög frånvaro i skolan. Nu blir de borta ännu mer på grund av lång resväg till BUP i Uppsala, säger Carina Pettersson, ordförande i Attention Tierp-Älvkarleby.

När BUP stängdes fick mottagningen i Uppsala 3-400 patienter från Norduppland och 7-800 patienter från Enköping. Man fick även Östhammars patienter. Mottagningen har fortfarande resursbrist.

– Det saknar psykologer och tre sjuksköterskor. Nu behöver vi stabilisera mottagningen i Uppsala för att få en bas att stå på. Under våren kommer vi att börja en analys där vi bland annat ska titta på vårdbehovet i länet, säger Ola Duregård, sektionschef BUP.

Analysen ska presenteras för politikerna under hösten.

Ola Duregård pekar på att BUP är en specialistmottagning som kanske inte ska vara första vårdlinje och ha allt ansvar för barn som mår dåligt. Han menar att både primärvården och kommunerna kan ha ansvar för barn som har lättare åkommor.

– Uppsala ligger efter när det gäller första linjens vård. I andra län har man tillfört resurser till vårdcentraler eller löst det på kommunal nivå med olika team som är kopplade till barns hälsa. Det ska inte vara så att man alltid måste åka till specialistvård, säger Ola Duregård.