Det var i slutet av förra året som Tierps kommun fick konstgräset av Sandvikens kommun. Konstgräset hade tidigare legat på en av elvamannaplanerna vid Jernvallen, men kasserats och bytts ut.

– När vi fick konstgräset från Sandviken såg vi att det var lite slitet och inte gick att använda till en fullstor plan, förklarar Patrik Melin som arbetar på Tierps kommuns fritidskontor.

Ganska omgående kom kommunens fritidskontor, skolförvaltningen och Tierps Kommunfastigheter överens om att istället göra tre mindre konstgräsplaner runt om i kommunen av gåvan från Sandviken.

Artikelbild

| Nöjda. Patrik Melin och Gunilla Ström från Tierps kommun är nöjda att kommunen har tre konstgräsplaner i Månkarbo, Karlholm och Söderfors.

– Den här lösningen känns bra för nu får fler möjlighet att spela på konstgräs i kommunen, menar Gunilla Ström fritidsintendent på Tierps kommun.

Planerna mäter 20 gånger 40 meter och har placerats vid skolorna i Månkarbo, Karlholm och Söderfors.

– Vi har lagt ut konstgräset på de tidigare grusplanerna i Karlholm och Månkarbo. I Söderfors har vi däremot lagt det på en gräsyta vid skolan där barnen brukar spela fotboll, redogör Patrik Melin.

Samtliga tre planer kommer att utrustas med sarg, mål och belysning.

Artikelbild

| Kasserat. En del av konstgräset var slitet och gick inte att återanvända.

Arbetet med att lägga ut konstgräset är precis klart.

– Gräset är på plats så det går att spela fotboll där nu, däremot är den del andra detaljer som målburar på något ställe som ska fixas till, förklarar Patrik Melin.

Hos kommunen är förhoppningen att planerna ska utnyttjas flitigt.

– Tanken är att planerna ska nyttjas för spontanidrott – både på dagtid och kvällstid, säger Gunilla Ström.

Gunilla Ström hoppas att spontanidrotten bland barn och ungdomar ska öka ytterligare tack vare de tre planerna.

– Vi tycker att rörelseglädje är viktigt och hoppas därför att de här planerna kommer att användas mycket, säger Gunilla Ström.

Planerna kommer inte att vara bokningsbara i kommunens lokalbokningssystem.

– Det här ska vara platser för spontanidrott – så det är bara att gå dit och spela för alla som vill, säger Gunilla Ström.

Hon understryker att det även är okey för fotbollslag att nyttja planerna.

– Ser något lag att en plan är ledig är det bara för dem att träna där, förklarar Gunilla Ström.

Patrik Melin konstaterar att Tierps kommun nu har totalt fem så kallade spontanidrottsplatser med planer på 20 gånger 40 meter. Förutom i Söderfors, Månkarbo och Karlholm finns det planer i Tierp och Skärplinge.

Kostnaden för de tre nya planerna beräknas landa på mellan 1,5 och 2 miljoner kronor.