Den färska föreningen har rivstartat med flera möten och idékvällar, för att fånga upp och kanalisera engagemanget för Örbyhus med omnejd. Måndagskvällens kvartalsfika lockade ett 30-tal deltagare, däribland representanter för flera partier i kommunfullmäktige.

– Våra folkvalda är förmodligen inte tankeläsare. Det sa föreningens drivkraft Isabelle Axelsson som utgångspunkt för sammankomsten, där information "uppifrån" möter idéer från gräsrötterna.

Därefter flödade kvällen av tankar och synpunkter, exempelvis om sämre bussförbindelser, ett otryggt stationsområde i mörker, planfrågor, behovet av mellanboendeformer för äldre och mötesplatser för alla åldrar och aktiviteter. Stationsområdet återkom ur flera synvinklar. Gina Axlund presenterade sin vision om affärs- och föreningslokaler i stället för dagens ogästvänliga industrimiljö vid perrongen.

Artikelbild

| Idéflöde. Åsa Nilsdotter Eriksson, Gina Axlund och Madelene Rönnberg noterar sina bidrag till diskussionen.

– Det finns ingen naturlig mötesplats, sa hon och tänkte i sin vision in både café och aktivitetslokaler som skulle kunna lyfta orten.

Ann-Cathrin Larsson hakade på och lanserade begreppet kulturfabriken, som ett framtida nav för konstprojekt, teater med mera. Förutsättningar kan finnas när en lokal i kvarteret väntas bli till salu under nästa år. Återstår finansiering och kreativa lösningar för att kunna förverkliga ett sådant föreningarnas och folkets hus i Örbyhus.

Nästa kvartalsfika planeras till någon gång i februari. På gång är också en separat ungdomsförening inom ramen för Forum Örbyhus.