I september i år informerade Atlas Copcos ledning att de specialhylsor som tillverkades i Tyskland fortsättningsvis skulle levereras från Tierpverken. Även verksamheten för prototyptillverkning som tidigare funnits i Nacka håller nu på att startas upp och ska tillverkas i specialverkstaden i Tierp.

Orsaken till förändringen handlar bland annat om lönsamhetsskäl men även om det finns stora kunskaper i Tierp när det gäller olika typer av specialtillverkning.

– Skärande bearbetning är något som vi jobbat med under lång tid här och gjort att vi byggt upp kunskap och erfarenhet, säger Kerstin Matiasson som är produktionschef för komponenttillverkning på Tierpverken.

Sedan Atlas Copco fattade flyttbeslutet har det arbetats för fullt med att bygga upp den nya verksamheten i Tierp. Den nya verksamheten kommer att hålla till i Samhalls lokaler som ligger i nära anslutning till Tierpsverken.

– Efter att vi tog över de här lokalerna har vi anpassat all teknik och alla ledningar för att det ska fungera med vår verksamhet, säger Henrik Söderholm som jobbar som produktionsledare i den nya verkstaden.

När verksamheten är i full drift i april nästa år så är planen att totalt ett trettiotal personer ska jobba i specialverkstaden som bland annat CNC-operatörer, tekniker och ordermottagare.

Camilla Berglund som är personalchef på Atlas Copco i Tierp berättar att rekryteringsarbetet pågår för fullt.

Nio personer är redan på plats på sina nya jobb i specialverkstaden.

Josef Jakobsson är en av de som redan börjat sitt jobb. Han kommer att ha en central position då hans ska jobba som CNC-operatör och med hjälp av datorstyrda maskin tillverka de specialbeställda hylsorna eller verktygen i verkstaden.

– Jag har jobbat på Atlas Copco i 26 år. Den stora skillnaden är att här jobbar vi med specialbeställningar i små serier medan där jag jobbade tidigare tillverkade vi i större volymer, förklarar Josef Jakobsson.

Han konstaterar att variationen i arbetet både är kul och utmanade och var något som lockade honom att byta arbetsuppgifter.

– Det är ofta nya ritningar att läsa och sätta sig in i och så är det nya programmeringar av maskinerna som ska göras, förklarar han.

Från företagets sida har man noterat att det är svårt att hitta nya CNC-operatörer på arbetsmarknaden.

– Vi har sedan tidigare en hel del CNC-operatörer anställda hos oss. Så till den här verksamheten sker en stor del av rekryteringen av just de tjänsterna internt, förklarar Camilla Berglund.

Kerstin Matiasson förklarar att man från företagets sida gärna skulle se att flera ungdomar väljer att gå industriprogrammet i gymnasieskolan.

– De som går industriprogrammet får också gärna komma på praktik hos oss, säger Kerstin Matiasson.

När Josef Jakobsson gick på motsvarigheten till industriprogrammet på 1990-talet var intresset för utbildningen högre.

– Jag gick på Högbergsskolan och var klar med skolan 1991. Jag var en av femton stycken som gick ut då, berättar Josef.

Hos Atlas Copco i Tierp är efterfrågan på bland annat CNC-operatörer stort.

– För den som har utbildat sig och är duktig finns det möjligheter till jobb då vi regelbundet rekryterar ny personal, berättar Kerstin Matiasson.

kjell.sjoberg@unt.se