Beslutet har fattats av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och betyder att Hoppetgruppen nu har sommaren på sig att få ordning på verksamheten. Senast den 1 september vill Ivo ha en redovisning på de åtgärder som vidtagits. Annars riskerar bolaget att tvingas betala vitesbeloppet på 700 000 kronor.

Med tanke på att bara fem platser finns hemmet så har antalet incidenter och avvikelser varit stort. Bland de händelser om tas upp i Ivos skrivelse:

* Vid ett tillfälle i mars 2015 beger sig ungdomar från det aktuella hvb-hemmet till en fest där ungdomar från ett annat hvb-hem som ägs av Hoppetgruppen AB befinner sig. På festen uppstår

bråk mellan en av ungdomarna från det aktuella hemmet och en man. Mannen knivhuggs och bråket resulterar i att polisen griper ungdomen. Ungdomen omplaceras.

* l december 2015 inträffar ett allvarligt brandtillbud på hvb-hemmet och en inskriven ungdom misstänks för att ha tänt på.

* Vidare har två ungdomar vid tre tillfällen hotat personal. Fem ungdomar har också vid sammanlagt 37 tillfällen varit påverkade av THC (tetrahydrocannabinol, vilket är det huvudsakliga aktiva ämnet i cannabis) och vid ett tillfälle Tramadol. Detta framkommer genom urinprovtagning eller genom att ungdomarna själva uppgett att de rökt hasch.

* Vid åtta tillfällen har tre olika ungdomar utövat skadegörelse på hemmet.

* Sex ungdomar har vid sammanlagt 21 tillfällen också avvikit från verksamheten.

* I övrigt framkommer även att sju ungdomar vid sammanlagt fem tillfällen hamnar i slagsmål med varandra, att en ungdom uppger att en annan inskriven ungdom hotat honom med kniv, att en ungdom polisanmäler att han har blivit utsatt för försök till våldtäkt av en annan inskriven ungdom, att en ungdom tar med sig alkohol in på hemmet som han delar med två andra ungdomar, att en ungdom berättar att en annan ungdom tagit in droger på hemmet, att en ungdom har kört iväg i en av verksamhetens bilar och åkt till Uppsala fram och tillbaka.

Av hvb-hemmets tillstånd framgår att det finns fem platser för pojkar 13–18 år med social problematik. Ivo har konstaterat missförhållanden på hemmet även tidigare men har då avstått från att ställa krav på åtgärder. I stället har man litat på ledningens löften om förändringar. Nu konstaterar Ivo att de åtgärder som vidtagits inte har lett till förbättringar och att missförhållandena kvarstår.

UNT har sökt Hoppetgruppens vd Lisette Svensson via telefon och mejl.