Östhammars kommun är huvudman för skolan och Forsmarks kraftgrupp medverkar till driften enligt ett avtal. Redan i höstas fattade Forsmarks kraftgrupp ett inriktningsbeslut om att avveckla sitt engagemang i Forsmarks skola. På måndagen lämnades den formella uppsägningen av avtalet in till Östhammars kommun.

De cirka 85 elever som redan går på skolan berörs inte, och en antagning sker även i höst. Uppsägningen betyder att de elever som börjar treåriga natur- eller teknikprogram till höstterminen 2017 blir sista kullen som tas in till skolan, om ingen annan tar över driften.

Fredrik Jansson är rektor på Forsmarks skola.

– Man ska vara tydlig med att det är FKA som kliver ur driften. Sedan tycker vi att vi har en bra utbildning med bra och till viss del unik kompetens och dörrarna är fortfarande öppna för andra typer av lösningar, till exempel att Östhammars kommun tar över driften av skolan.

Enligt FKA går man back med miljonbelopp på skolan på grund av elevboendet i Gimo och kostnaderna för bussresor. Hur ser du på det?

– Det har hänt en del sedan i höstas och vi vet att vi kan komma ned ett antal miljoner på kostnadssidan. Sedan är det elevantalet som driver intäkterna. Det skulle även krävas tillskott på ett antal miljoner om kommunen skulle starta tekniskt program på Bruksgymnasiet.

Tidigare var planen avveckling redan år 2017, men FKA fick lov att ändra sig. Avtalet med kommunen upphör att gälla efter vårterminen år 2020.

Läs mer: FKA ändrar sig om Forsmarks skola

Läs mer: Jubel efter nya skolbeslutet