Gravfält från järnåldern har skadats under arbetet med att dra bredband i Katrineholms kommun, skriver Katrineholms-Kuriren.

Länsstyrelsen kommer att göra en åtalsanmälan till polisen, enligt antikvarie Cecilia Grusmark.

Det är när fordon kört över gravfälten som stenar tillhörande gravar blottats och sannolikt flyttats på, säger hon till tidningen.

Arbetet med att installera fiber har tillfälligt stoppats i närheten av fornlämningarna. Länsstyrelsen ska nu besikta varje fornlämning som kan påverkas.