– Vi vet inte exakt hur mobiltäckningen ser ut i kommunen idag och därför kommer vi att mäta styrkan på mobiltäckningen i hela Uppsala kommun, berättar utredare Ellen Johansson på Uppsala kommun.

I veckan har mätningarna påbörjats och de kommer pågå i ungefär tio veckors tid runtom kommunen. Att de pågår i ungefär tio veckor beror på att mätningarna kommer ske genom att placera mätningsutrustning i bilar som samlar in hushållsavfall i de områden som ska mätas.

– En väska med mätutrustning placeras i bilarna som kör runt i kommunen och samlar in avfall. Ungefär tio veckor uppskattar vi att det kommer ta för dem att åka genom alla områden, säger Ellen Johansson.

Artikelbild

| Extra last. Chauffören Göran Wennerberg kommer ha mätutrustningen med sig i 10 veckors tid.

Hur länge efterarbetet med sammanställning och analys av data kommer ta är svårt att uppskatta, enligt henne.

Kommunens landsbygdsprogram antogs i januari 2017. Ett av fyra fokusområden i satsningen på landsbygden är service och infrastruktur. Övriga punkter är bostadsbyggande, näringslivsutveckling och lokalt engagemang.

– Att ha mobiltäckning är inte bara en landsbygdsfråga, det är något som påverkar hela kommunen, säger vikarierande landsbygdsstrateg Malin Ohlsson på Uppsala kommun.

Landsbygdsprogrammet överlappar med regeringens bredbandsstrategi att Sverige ska vara helt uppkopplat före 2025. Strategin innebär att fokus kommer vara på bredband och "stabila mobila tjänster av god kvalitet".

Artikelbild

| Fripassagerare. Göran Wennerberg hänger upp mätväskan i sin bil.

– Uppsala må vara en av Sveriges största städer, men vi har 50.000 invånare utanför stadskärnan och landsbygden utgör en stor del av kommunen. Vi är redan en större landsbygdskommun än exempelvis Gotland och Linköping, så det är klart vi vill bli bäst, säger Malin Ohlsson.

I dagsläget har Uppsala med omnejd 4G+-mobilnät, som är en snabbare version av 4G-nätet, som byggdes ut i Uppsala 2014.

Artikelbild

| Koll på täckning. Göran Wennerberg visar mätutrustningen som ska kartlägga mobiltäckningen i Uppsala kommun.

– Det händer väldigt mycket för mobilanvändare nu. Som konsumenter kräver vi mer av mobilnätet vilket i sin tur ställer högre krav på mobilleverantörerna, säger presschef Peter Ekstedt på Post- och telestyrelsen (PTS).

När mobilanvändningen ökar måste kapaciteten i Sveriges mobilnät förbättras.

Artikelbild

| Täckningskoll. Fyra mobiler ska mäta fyra olika mobilabonnemangs täckning i Uppsala kommun.

I flera års tid har det varit tal om att ersätta 4G+-nätet med ett ännu snabbare 5G-nät. Nästa generations nät ska klara av 1000 gånger mer datatrafik än dagens 4G-nät och ändå ha en datahastighet som är minst 10 gånger snabbare, samtidigt som svarstiden blir betydligt kortare.

– Självklart kommer privata mobilanvändare få tillgång till 5G, men initialt satsar vi nu på andra projekt, primärt för industrisektorn. Det kan dröja innan mobilanvändare i Uppsala kan använda sig av det, säger pressansvarig Inger Gunterberg på Telia.

Enligt Inger Gunterberg görs miljardsatsningar på att utveckla det befintliga 4G+-nätet för att det ska vara tillräckligt för privatpersoners mobilanvändning.

De som i första skedet kommer att gynnas mest av nästa generations mobilnät är industrier och samhällsinstitutioner. Dels för att dagens mobiler inte är redo för 5G men också för att 5G-nätet inte är klart för enskilda användare. Enligt PTS beräknas 5G kunna tas i bruk år 2020 men redan år 2018 kommer en såkallad "förstandard", som kommer finnas på vinter-OS i Sydkorea och i Stockholm och Tallinn.

LÄS MER: Bönder blir egna nätleverantörer