Knivsta.nu har även tidigare erbjudit möjligheter för medborgarna att via hemsida partiets hemsida göra sina åsikter kända genom webbenkäter. Den senaste enkätfrågan berörde kommunens fyrspårsavtal med staten. Totalt lämnades omkring 320 svar, merparten var positiva till fyrspår, men många motsätter sig utbyggnadstakten som förutsätts i avtalet.

Socialdemokraterna har öppnat Knivstapanelen, en webbsida där politikerna kan ställa frågor om konkreta ämnen, och de som anmält sig till panelen kan svara. En fråga har gällt linjedragning och hållplatser för buss 102. Tre dagar efter att panelen öppnat hade redan 54 personer anmält sig för att vara med, vilket oppositionsrådet Peter Evansson (S), såg som lovande.

http://www.unt.se/nyheter/knivsta/webbpanel-och-enkater-kollar-knivstabor-4834890.aspx

018-478 1345