Det visade sig att det var en fjolårsunge med brutet bakben. Vad som orsakat skadorna är oklart. Enligt kommunjägare Conny Rosenlund hade bävern inget hull och var i väldigt dåligt skick. För att förkorta lidandet togs beslut om avlivning.

Bäverns öde engagerade många Knivstabor och på Facebook har beslutet av avlivning fått mycket stöd.

Bävern är idag vanlig i Uppländska vattendrag - bland annat i Knivstaån. Den finns i stort sett i alla sjöar och åar. Även i större diken kan den dyka upp.