Polisen larmades en kväll till ett ensligt beläget bostadshus i Enköpings kommun. Polisen konstaterade att kvinnan som bodde i huset var påverkad av vin och sömntabletter, men uppfattade situationen som lugn. Efter en stund lämnade de huset, sedan kvinnan förklarat att hon skulle lägga sig och sova. När en av polismännen strax därpå återvände till huset för att hämta en sjukvårdsväska ändrades situationen dramatiskt. Kvinnan dök upp med ett jaktgevär som hon riktade mot poliserna, samtidigt som hon skrek och hotade att döda dem.

Poliserna tog skydd bakom sin bil och i ett dike samtidigt som de kallade på förstärkning. Under tiden närmade sig kvinnan med vapnet, innan hon försvann ur sikte. Flera patruller från Uppsala dirigerades till platsen och intog positioner utanför huset. När kvinnan obeväpnad kom ut och började hamra med ett tillhygge på en av polisbilarna släppte polisen sina hundar mot henne. Kvinnan blev biten på flera ställen och kunde övermannas av patrullerna. Innan dess hade polisen skjutit en av kvinnans hundar som släppts ut från huset och rusat mot dem.

Kvinnan åtalades för bland annat grovt olaga hot mot poliserna men förklarade vid rättegången att hon bara hade sporadiska minnesbilder av händelsen. Enligt kvinnan trodde hon att främmande personer utsatte henne för ett angrepp. Uppsala tingsrätt ansåg att hennes förklaring var rimlig och att kvinnan kunde ha misstolkat läget och trott sig vara utsatt för ett allvarligt hot. Därmed hade hon rätt att utöva så kallat putativt nödvärn för att försvara sig, trots att hon i själva verket inte utsattes för något hot. Tingsrätten konstaterade också att vapnet senare visade sig vara odugligt. Slutsatsen blev att kvinnan friades.

Domen överklagades till Svea hovrätt som nu gör rakt motsatt bedömning och fäller kvinnan för hot mot tjänsteman och skadegörelse. Enligt hovrätten finns flera omständigheter som talar för att kvinnan var medveten om vad som skedde och inte trodde sig vara utsatt för något hot, även om hon senare kan ha drabbats av minnesluckor. Snarare var hon irriterad och vill hämnas på poliserna, enligt hovrätten, som dömer kvinnan för hot mot tjänsteman och skadegörelse.

Straffvärdet är enligt domstolen fyra månaders fängelse, men det faktum att kvinnan hade nedsatt förmåga att kontrollera sitt agerande och att hon fick allvarliga skador av hundbetten är förmildrande omständigheter. Eftersom dessutom inget pekar på att hon kommer att begå fler brott blir straffet i stället villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Hon ska också betala skadestånd till de hotade polismännen samt för reparation av polisbilen.