Leone Film Group har köpt rättigheterna till en serie böcker om fallet, bland annat "Hans helighet" från 2012 och "Merchants in the temple" från 2015, skrivna av den grävande journalisten Gianluigi Nuzzi.

"Hans helighet" grundar sig på uppgifter läckta av den förra påven Benedictus XVI:s butler. "Merchants in the temple" beskriver interna stridigheter inom Vatikanen och motståndet mot påve Franciskus ansträngningar att göra förändringar inom den katolska kyrkan.

"Det är ett skuggspel av svaghet, sex, affärsuppgörelser och pengar. Jag vill att världen ska känna till striden mellan gott och ont som utspelas i St Peterskyrkan", skriver Nuzzi, som ombetts hjälpa till med manusarbetet, i ett uttalande.

I de läckta dokumenten fanns anklagelser om anklagelser om korruption, vanskötsel och interna konflikter om styret av Vatikanens bank. Bankens chef fick sedermera sparken. Butlern, som av många såg som en bricka i ett större spel, greps, dömdes och benådades.

Skandalen ses som en av orsakerna till att påve Benedictus valde att abdikera.