– Reformation betyder att återställa något till sitt ursprung. Samt att omforma något till framtiden, säger konstnären Meta Isæus-Berlin när hon presenterar bilder och skisser av verket ”Bordet och ordet”, med undertiteln ”Bordet – en sinnebild av reformationen!”

Med anledning av reformationens 500-årsminne har Svenska kyrkan beställt ett nytt offentligt konstverk med placering vid trappen på Domkyrkoplan i Uppsala. Verket består av ett bord och fyra stolar som ska gjutas i brons och fästas på en sockel med beläggning av skiffer. På bordet ska vara en relief i bladguld med ett bibelcitat "Jag är vägen..." ur Johannesevangeliets 14:e kapitel. Under bordet är en glastäckt monter nedsänkt i marken. I den ska finnas böcker, skrifter och några möbler. Dygnet runt är montern belyst, både i överkanten och i ett nedre rum, där en bland annat bibel ligger uppslagen. Verket ska vara uppvärmt så att eventuell snö på det smälter.

– Tanken är att man ska kunna sitta i stolarna och ha ögonkontakt med dem som sitter runt bordet. Men stolarna är också placerade så att barn och andra ska kunna ta sig fram för att titta ned i den nedsänkta montern, berättar Meta Isæus-Berlin.

Artikelbild

| Meta Isæus-Berlin

Än så länge är byggandet av konstverket inte formellt beslutat.

– Men eftersom skissen finns och det redan har blivit en offentlig diskussion om verket så ville vi visa vad det handlar om, säger Linda Wallenberg, konstkonsult för projektet.

I UNT (13 maj 2017) ifrågasatte Bertil Murray, präst i Domkyrkan, att kyrkan satsar pengar på konst när det finns så många utsatta människor.

Verket beräknas kosta fyra miljoner och en halv miljon ska bekostas av fondmedel. Hur resten ska finansieras är inte riktigt klart än.

Artikelbild

Verket ovaninfrån. Skiss.

– Bra konst väcker alltid diskussion. Satsningen ska också ses i relation till Svenska kyrkan lägger betydligt mycket mer än så på renoveringar av byggnader, säger Antje Jackelén, ärkebiskop som har varit delaktig i projektet sedan starten.

– Vi skulle inte ha det kulturarv vi har från tidigare generationer om inte kyrkan hade beställt musik och konst av konstnärer.

Artikelbild

Skiss av verket från sidan.

Konstnären själv tycker att debattörens benämning av hennes verk, "fikabord", är helt okej.

– Fikabord är ett svenskt ord som handlar om att människor alla åldrar kan mötas en stund och kanske samtala om både inre och yttre förhållanden, vilket är vad verket handlar om.

Artikelbild

Såhär kan verket "Bordet och ordet" bli när det är på plats. Skiss.

Flera instanser ska uttala sig innan det slutgiltiga beslutet fattas i september av Uppsala pastorat. Om så sker kan verket vara på plats våren 2018.