insändare Nu börjar huset mittemot polishuset bli färdigt och Svartbäcksgatan har inte längre bara en körfil förbi trafikljusen vid polishusets entré. Men har det blivit lättare att komma förbi? Nej tvärtom, eftersom det saknas avkännare för trafik i högerfilen så att bara den bil som kör i vänsterfilen påverkar trafiksignalen.

Det gör att trafikljuset i korsningen med Luthagsleden hinner slå om ett par gånger när det saknas fordon i vänsterfilen. Finns det någon plan för att åtgärda detta?