cykel Det är bra att Trafikverket och länsstyrelsen i Uppsala län planerar för en utbyggnad av cykelled mellan Älvkarleby och Skutskär. Sträckan Gävle–Skutskär är färdigbyggd och flitigt använd sedan många år

Men nu vädjar vi till länsstyrelsen, Trafikverket och berörda kommuner om att förlänga leden från Älvkarleby till Marma och Mehedeby för att där ansluta på gamla E4! Där finns det ju gott om utrymme. På så sätt skulle vi få en cykelled hela vägen mellan Gävle och Uppsala!