Uppsala kommun ersätter termen tjänsteman med tjänsteperson. Allt i jämlikhetens namn. Ett tamt grepp då det bara löser ett av ett större antal likadana ”problem” och egoistiskt nog bara i Sverige. Hur göra med alla engelskspråkiga women som kallas woman. Trots att dom inte ens är tjänstemän.

Och hela män-skligheten - man kind. Någon borde tala med mannen Trump om det. Fick väl mer att säga om Sverige då. Kanske bättre fokusera på Sverige - vill vi jobba som brandpersoner, skall juridiska huvudmän bli huvudpersoner, etc?

En enklare radikal lösning finns:

Städa ut hela problemet. Eliminera ordet ”man” för det som idag kallas män; i jämlikhetens namn även ordet ”kvinna”. Använd ”man” könsneutralt, det kan man. Man är en människa.

Inför ersättningsord. Hane och hona blir tydligt och bra - ingen hona kommer att bli tjänste- eller polishane, ingen hane kommer att blir brandhona. Kan jag nästan lova. Man kan vara tjänsteman utan att bli ledsen. För hanarna passar han, hanom och hans. För honorna passar hon, honom och hons. För henarna passar hen, henne och hennes. Sätter Sverige på kartan. Hanar och honor med eller utan burka, men alla i säkerhetsbälten, med eller utan Volvo. Ökar turismen nu i klimatförändringen när isbjörnarna försvunnit från våra gator.

Apropå gator - klarade vi att byta från vänster- till högertrafik bör det gå smärtfritt. Kanske svensklärare på stan under införandedagen kan hjälpa, nu när värnpliktiga saknas. Man retar sig inte längre på att vara tjänsteman, vare sig man är hona eller hane.