insändare Om Uppsala ska ta emot och stötta elitföreningar från andra kommuner så borde man först se till att andra (konkurrerande) föreningar som redan finns i Uppsala kommun får hjälp med sina behov och kan fungera bra. Så är inte fallet med IK Sirius FK, som har fått dras med kommunen på många sätt och vis under de senaste åren. Därför är det uppseendeväckande att Uppsala kommun är fullt upptagen att bjuda hit en direkt konkurrerande elitfotbollsklubb gentemot Sirius i form av Dalkurd.

Att kommunen dessutom förhandlar med Dalkurd och önskar då till exempel. att Studenternas ska gå från två till tre hemvister utan att informera andra påverkade föreningar om detta (just det, Sirius) är ett opålitligt sätt att arbeta på från Uppsala kommuns sida. Föreningar i staden förväntar sig att kommunen har sunt förnuft nog att inte dra bort mattan under fötterna på dem. Man förväntar sig även att alla föreningar ska behandlas lika av kommunen. Varken något av dessa saker verkar uppfyllas som det ser ut idag.

Jag förstår att Kim Bergstrand i Sirius är förtvivlad och känner sig motarbetad, för det är precis vad han och Sirius blir av kommunen just nu.

Gör om, gör rätt, Uppsala kommun.